Notícies Published by: 0

PRESENTACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB LA GENERALITAT PER IMPULSAR LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL SECTOR ASSEGURADOR.

Bon dia,

Us informem que el passat dimarts 18 de febrer, a la seu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  a Barcelona, es va presentar el conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i diferents associacions representatives del sector assegurador, entre elles el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’objectiu del conveni és la promoció del cicle formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (Gestor d’Assegurances), que s’imparteix a determinades escoles de Catalunya.

L’esmentat cicle formatiu forma part de l’anomenada “Formació Professional Dual” que combina la formació teòrica amb la pràctica a les empreses, amb un gran èxit, ja que permet que la majoria de les persones participants assoleixin un lloc de treball.

Les entitats signants es comprometen a difondre el conveni entre els seus associats i a participar en les activitats formatives que s’acordin.

Des del CAC pensem que es tracta d’una iniciativa que reforça el paper de l’actuari a la nostra Societat, com a expert en la gestió de riscos i d’assegurances, col·laborant en la formació i inserció laboral de persones joves.

 

Podeu veure més informació a la següent Nota de Premsa ENLLAÇ.

Miquel Viñals
President.