Notícies Published by: 0

Dijous 16 de juny de 2016, a l’Auditori de ZURICH SEGUROS, a Via Augusta, 200, de Barcelona, es va celebrar la Jornada APLICACIÓ PRÀCTICA DEL PROCÉS ORSA EN UNA ENTITAT ASSEGURADORA, amb la participació de professionals de la firma Management Solutions, entre d’altres.Jornada ORSA

L’ORSA (“Own Risk and Solvency Assessment”) és el centre de Solvència II.

La gestió de los riscos de les entitats asseguradores determina el seu nivell de fons propis necessaris per garantir la seva solvència.

L’ORSA comprèn la totalitat dels procediments per a la identificació, avaluació, revisió, administració i informació dels riscos als quals una entitat asseguradora pot enfrontar-se, a curt, mitjà i llarg termini.

El Procés ORSA, que dóna com a resultat un Informe ORSA, ha de ser guiat des del Consell d’Administració i requereix de la implicació de tota la companyia. Com qualsevol sistema de gestió, necessita ser revisat i millorat, en especialment durant els seus primers passos.

L’Informe ORSA ha d’oferir una visió clara del negoci i un alt control dels riscos als quals està exposada la companyia, permetent fixar les estratègies futures més adequades en funció de les sensibilitats que presentin els riscos davant diverses variables. L’informe ORSA ha de ser útil, senzill i estar integrat en el Sistema de Govern de l’entitat.

En la Jornada es va presentar el document “GUIA PER A LA REALITZACIÓ DE L’INFORME D’AUTOAVALUACIÓ (ORSA)” , fet per un grup de treball del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, format pels deu actuaris col·legiats següents: Marc Arias, David Fernández, Sílvia Gómez, Aurora López, Beatriz Martínez, Aleix Olegario, María Jesús Romero, Sílvia Pont, Enrique Sánchez i Emilio Vicente.

A Jornada van assistir 50 persones.

Guia per a la realització de l’Informe d’Autoavaluació (ORSA)  PDFicon