Conveni FP Dual

PRESENTACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB LA GENERALITAT PER IMPULSAR LA FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL SECTOR ASSEGURADOR.

Bon dia,

Us informem que el passat dimarts 18 de febrer, a la seu del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,  a Barcelona, es va presentar el conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i diferents associacions representatives del sector assegurador, entre elles el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’objectiu del conveni és la promoció del cicle formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances (Gestor d’Assegurances), que s’imparteix a determinades escoles de Catalunya.

L’esmentat cicle formatiu forma part de l’anomenada “Formació Professional Dual” que combina la formació teòrica amb la pràctica a les empreses, amb un gran èxit, ja que permet que la majoria de les persones participants assoleixin un lloc de treball.

Les entitats signants es comprometen a difondre el conveni entre els seus associats i a participar en les activitats formatives que s’acordin.

Des del CAC pensem que es tracta d’una iniciativa que reforça el paper de l’actuari a la nostra Societat, com a expert en la gestió de riscos i d’assegurances, col·laborant en la formació i inserció laboral de persones joves.

 

Podeu veure més informació a la següent Nota de Premsa ENLLAÇ.

Miquel Viñals
President.

Programa CPD del CAC

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) ha posat en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

El 31 de desembre de 2019 el CAC ha certificat ja un total de 6.831 horas de formació als seus més de 500 col·legiats.

Del total d’hores de formació certificades, el 72% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 83% han estat activitats de contingut tècnic.

L’objectiu de el Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió de el Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

Per al seguiment de el Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en les que han participat més de 2.300 persones.

Assemblea General Ordinària 2020

Benvolgut/da col·legiat/da,

D’acord amb l’article 22 i 23 dels nostres Estatuts, la Junta de Govern ha decidit convocar l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya el proper 18 de març de 2020, a les 19 hores, a Foment del Treball, a la Via Laietana 32, principal, Sala B de Barcelona (08003).

Els actes previstos esdevindran d’acord amb el següent programa:

 • 19,00h Inici de l’Assemblea General i tractament dels punts de l’Ordre del Dia:
  1. Recensió, per part del president, dels fets més importants esdevinguts durant l’any 2019.
  2. Aprovació de la gestió realitzada per la junta de govern, dels comptes anuals de l’any 2019 i del pressupost per a l’any 2020.
  3. Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna.
  4. Precs i preguntes.
 • 20,15h Lliurament d’insígnies als que han complert 25 i 50 anys com a col·legiats.
 • 20,30h Copa de cava.

L’acte finalitzarà al voltant de les 21 hores.

Per a una millor organització et preguem confirmis el més aviat possible la teva assistència.

 En cas no poder assistir personalment, podeu delegar el vot. DELEGACIÓ DE VOT

 Agraint molt la teva assistència, rep una cordial salutació.

 

Miquel Viñals

President

Conferència Perspectives per a l’economia mundial (2020)

CONFERÈNCIA DE DAVID CANO (AFI) AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dilluns 13 de gener de 2020, a la seu de Foment de Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme la conferència Perspectives per a l’economia mundial: com gestionar una cartera en un entorn de tipus d’interès de l’0%, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’AFI.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Cano va parlar de la situació de l’economia i dels mercats financers, caracteritzada per un llarg període de baixa inflació i molt baixos tipus d’interès, propers al 0%, que s’estima seguiran per temps.

Va destacar que l’economia mundial, malgrat tot, té uns fonaments sòlids, especialment en el cas d’USA, la Xina i països emergents. Potser els dubtes més grans se centren a Europa i Japó, mercats amb baix creixement i molt baixa inflació, que no sembla hagi de canviar substancialment en el curt i mig termini, si no s’impulsen mesures fiscals que donin suport al creixement, com ara el “green deal”.

En la seva opinió no s’entreveuen riscos “estratègics” substancials en el curt termini pel que, segons ell, l’any 2020 els mercats financers es comportaran d’una forma positiva, amb un lleuger repunt del creixement del PIB mundial.

En aquesta situació, les inversions molt conservadores en renda fixa necessàriament seguiran perdent poder adquisitiu, de manera que per batre la inflació cal que els gestors introdueixin “risc” als seus carteres, a través de renda fixa “corporate”, renda variable, matèries primeres o empreses de sectors amb ampli marge de creixement, com els intensius en tecnologia.

Va comentar que els gestors de carteres han d’ampliar el seu camp d’actuació a altres mercats diferents a l’europeu, potser el que, juntament amb el japonès, alberga menors esperances de creixement i rendibilitat.

Segons l’opinió del Sr. Cano, l’estalviador ha de convertir-se en inversor, si vol que la rendibilitat dels seus estalvis superi la inflació. Ha d’estar disposat a acceptar que en algun moment la seva cartera aportarà pèrdues, però que a llarg termini aquestes seran compensades per beneficis i que la diversificació sempre suposa una menor volatilitat.

Van assistir a la conferència 46 persones.

L’any 2019 el CAC va organitzar 22 activitats de formació a les quals van assistir 479 persones, amb un total de 2.991 hores.

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ

Jornada la gestió de l’Impost de Societats en les entitats asseguradores

Cloenda de la jornada “LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El dia 10 de desembre de 2019 es va dur a terme, a Barcelona, la Jornada organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya “LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES” amb la col·laboració de Cuatrecasas.

La Jornada va ser presentada per Miquel Viñals, president de CAC.

Van participar en la jornada Adolfo Rovira i Antonio Salas, advocats de Cuatrecasas, Tomás Aguirre, director fiscal del grup Zurich a Espanya i José Manuel Lizanda, inspector d’Hisenda de l’oficina de Barcelona.

A la Jornada es va tractar de la problemàtica que la liquidació de l’Impost sobre Societats planteja a les entitats asseguradores. Es van revisar els criteris establerts per la normativa fiscal i sectorial per a la deduïbilitat de provisions tècniques, de nou en el focus amb motiu de la transposició de la Directiva Solvència II, així com la posició de la jurisprudència i la pràctica administrativa al respecte.

Així mateix, es van abordar altres temes d’actualitat en l’àmbit de l’impost sobre societats i la seva aplicació a les en entitats asseguradores: el reconeixement comptable i implicacions fiscals dels compromisos per pensions, els incentius fiscals i les pèrdues per deteriorament de valors representatius en altres entitats , entre d’altres.

Es va presentar l’experiència de l’empresa Zurich a la liquidació de l’Impost sobre Societats, amb una problemàtica peculiar al tractar-se d’una sucursal.

També es van analitzar els principals aspectes a tenir en compte en els procediments d’Inspecció dels Tributs. A la fi de la Jornada es va tractar dels dubtes que genera en les asseguradores de vida la utilització de diferents taules de mortalitat en el càlcul de les provisions matemàtiques i la seva deduïbilitat fiscal.

L’any 2019 el CAC ha organitzat 22 activitats de formació a què han assistit més de 500 persones. El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.

Cloenda de curs comptabilitat d’assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

Cloenda de curs “COMPTABILITAT D’ASSEGURANCES: NIIF 9 i NIIF 17”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 21 de novembre de 2019, es va clausurar en curs organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya “COMPTABILITAT D’ASSEGURANCES: NIIF 9 i NIIF 17“.

El curs es va dur a terme amb la col·laboració de Mazars i Deloitte, a les instal·lacions de FIATC Assegurances, de Barcelona.

Van participar en el curs, en qualitat de professors, els professionals següents: Miguel Ángel Merino i Jaime Zaro, de Mazars, i Arantxa Parada i Marta Escalera, de Deloitte.

En el curs es van abordar els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l’any 2022 i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La NIIF 9 introdueix canvis significatius en la valoració dels actius financers, que dependran d’una anàlisi del model de negoci de cada cartera i de les característiques dels respectius actius.

La NIIF 17 modifica substancialment la forma de comptabilitzar els contractes d’assegurances. Suposa un repte molt important per a les entitats asseguradores, ja que genera impactes rellevants en la forma de quantificar els beneficis i el patrimoni de les entitats, en la presentació de la informació (reporting) i en els sistemes d’informació de les entitats asseguradores, entre altres.

Van assistir a la Jornada 23 professionals.

L’any 2019 el CAC ha organitzat 22 activitats de formació a les que han assistit més de 500 persones.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.

Jornada Aplicacions pràctiques de tècniques d’Advanced Analytics

Jornada “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE TÈCNIQUES DE ADVANCED ANALYTICS”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 12 de novembre de 2019, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE TÈCNIQUES DE ADVANCED ANALYTICS“.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Allianz, de Barcelona, ​​amb la col·laboració de Willis Towers Watson.

Van participar a la Jornada Manuel De la Rosa, actuari, Sales and Practice Leader, de Willis Towers Watson, María Jesús Guitard, actuària, Consultora, de Willis Towers Watson, Eduard Antolín, director de l’Àrea Tècnica d’Automòbils i Particulars, d’Alllianz i Stefano Saini, director de Business Analytics, d’Allianz.

La Jornada va ser coordinada per Xavier Plana, partner de Triple A Finance Spain i vicepresident de Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per competir amb èxit les entitats asseguradores han de disposar d’una bona estratègia de gestió de dades, a més de les capacitats analítiques i tecnològiques per explotar el seu immens valor.

Les entitats més avançades del mercat gestionen les seves dades mitjançant tècniques advanced analytics, que permeten conèixer i predir el comportament dels clients, establir estratègies per a la determinació de tarifes (pricing), gestionar la subscripció d’assegurances (underwriting analytics) i facilitar la gestió de sinistres i del frau (claims analytics), entre d’altres utilitats.

A la Jornada es van analitzar el valor que aporten les tècniques d’advanced analytics en la gestió de les assegurances no vida. També es van veure aplicacions pràctiques de les tècniques d’advanced analytics a la companyia d’assegurances Allianz, líder de mercat en aquesta matèria.

Van assistir a la Jornada 40 professionals.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.

Jornada El nou reglament delegat de Solvència II

Jornada “EL NOU REGLAMENT DELEGAT DE SOLVÈNCIA II: IMPLICACIONS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 31 d’octubre de 2019, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “EL NOU REGLAMENT DELEGAT DE SOLVÈNCIA II: IMPLICACIONS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Fiatc, de Barcelona.

Van participar a la Jornada Pedro del Pozo, responsable del departament d’Economia i Finances d’Unespa, Rafael García, CEO de Serfiex, David Guitart, director d’assegurances de BDO i Anna Labayen, PMO de Projectes Quantitatius d’Area XXI. La Jornada va ser coordinada per Emilio Vicente, director de la funció actuarial de MGS Seguros.

A la Jornada es van analitzar els efectes en les entitats asseguradores derivats de la recent entrada en vigor del nou Reglament Delegat 2019/981 de Solvència II, que modifica l’anterior Reglament Delegat de l’any 2015 i completa la Directiva Solvència II, publicada l’any 2009 .

El nou Reglament Delegat 2019/981 introdueix, entre altres canvis, modificacions significatives en la fórmula de càlcul del capital de solvència de les entitats asseguradores (SCR), canvis que van ser analitzats amb detall a la Jornada.

A la jornada també es van analitzar les properes modificacions normatives relacionades amb Solvència II, que es preveu entraran en vigor en els propers mesos, també amb importants impactes en les entitats asseguradores.

Van assistir a la Jornada 25 professionals, la majoria d’ells actuaris membres del CAC.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. A 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.

Conveni IEF – CAC

SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL INSTITUT D’ESTUDIS FINANCERS (IEF) I EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

Benvolguts col·legiats/col·legiades,

Us informem que el CAC ha subscrit un acord de col·laboració amb l’IEF, per adherir-se al Programa d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya- Programa EFEC-  (www.efec.cat).

La signatura de l’acord facilitarà als actuaris col·laborar en el Programa EFEC com a docents voluntaris, en tasques de formació financera i asseguradora.

L’objectiu del Programa EFEC es el de dur a terme formació financera bàsica a les escoles de Catalunya (per alumnes de 4rt curs de ESO), a Centres de Formació d’Adults i a Centres de Formació Professional, i compta amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya.

El Programa EFEC, impulsat per la Comissió Europea, es va iniciar a Espanya l’any 2011, de la ma de l’IEF. Col·laboren diferents entitats (Generalitat de  Catalunya, Caixabank, BBVA, Banc de Sabadell, Caixa d’Enginyers, Banc Santander, Institut Català de Finances i l’Agència Tributària). I també donen suport diferents col·legis i associacions professionals (economistes, censors jurats de comptes, EFPA España, Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya, i ara també el CAC).

La funció de entitats es la de la difusió del Programa EFEC entre els seus empleats i col·legiats, per participar en el programa com a docents voluntaris.

El curs passat 2018-2018 van participar en el Programa EFEC més de 500 docents voluntaris, que van fer 18.000 tallers a 400 centres, amb la participació de 106.000 alumnes.

El Programa EFEC compta actualment amb 7 tallers diferents:

 • Administra els teus diners.
 • Endeutar-se (?) amb seny.
 • Inversió intel·ligent i sostenible.
 • Els impostos i tu.
 • Finances per a la vida.
 • (In) forma’t per decidir.
 • N’estàs segur ?

Els voluntaris poden triar el taller, el dia, la població i el centre on faran la formació, segons la seva disponibilitat. Cada taller té una durada de 3 hores. La coordinació del Programa i la edició dels materials va a càrrec de I’IEF.

Els actuaris interessats en participar en el Programa EFEC s’han d’inscriure a través de la pàgina web (www.efec.cat), al registre de voluntaris de la secció “Apunta’t”. Posteriorment seran convocats per l’IEF a una reunió informativa on se us donarà tota la informació sobre els tallers.

Us animem a participar en el Projecte EFEC, que pensem es molt interesant pel nostre país i els seus ciutadans, on els actuaris també podem col·laborar i aportar els nostres coneixements.

Salutacions cordials.

Miquel Viñals

President.

Comunicat

Comunicat de la Junta de Govern del CAC.

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha acordat, per àmplia majoria, fer pública la seva opinió sobre els esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya els darrers dies arran de la sentència condemnatòria dictada contra representants electes i líders socials, tot respectant el pensament i sentiment de cadascuna de les persones col·legiades.

En aquest sentit, la Junta, d’acord amb els principis deontològics que regeixen l’exercici de la professió actuarial, vol fer palesa la seva neutralitat envers tots els corrents polítics i socials respectuosos amb la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Per aquest motiu, manifesta la seva preocupació davant d’aquelles actuacions que puguin limitar el lliure exercici d’opcions polítiques legítimes i de drets fonamentals i expressa la seva solidaritat amb totes les persones afectades i llurs famílies.

La Junta considera que la societat catalana té dret a disposar de les vies institucionals que permetin el contrast i el debat de totes les opinions polítiques i socials plantejades de manera pacífica, sense cap altra limitació que el respecte a la dignitat de la persona.

Per últim, la Junta fa un crida al diàleg polític com a mitjà que permeti trobar solucions satisfactòries.

Barcelona, 21 d’octubre del 2019.

Miquel Viñals Fusté.
President.