Published by: 0

 

CONFERÈNCIA “INTEGRACIÓ DELS FACTORS DE SOSTENIBILITAT EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA: ORSA I SCR“, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 10 de juny de 2021 es va dur a terme la conferència “Integració dels factors de sostenibilitat en la indústria asseguradora: ORSA i SCR“, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Serfiex .

La integració dels factors de sostenibilitat en la gestió de riscos està tenint un enorme desenvolupament en el sector financer.

Per a l’impuls dels criteris de sostenibilitat en la gestió de les inversions, la Unió Europea va publicar l’any 2019 el Reglament de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), que introdueix criteris de sostenibilitat en la gestió de risc de les inversions i estableix pautes de transparència que afavoreixin la difusió de les inversions “verdes”. El Reglament va entrar en vigor al nostre país el passat 10 de març de 2021.

D’altra banda, EIOPA considera que les entitats asseguradores hauran de tenir en compte la sostenibilitat de les seves inversions i els efectes potencialment catastròfics del canvi climàtic en els seus escenaris de negoci i solvència, tant en el SCR com en els informes ORSA.

En la conferència, el Sr. Alejandro López-Cortijo, expert en sostenibilitat, va parlar de que el canvi climàtic és el major risc a què s’enfronta la Humanitat, amb enormes impactes socials i econòmics, i que per lluitar contra el canvi climàtic al món ha de “descarbonitzar” l’economia de forma urgent i accelerada. La descarbonització de l’economia requerirà moure una quantitat ingent d’inversions i en això les entitats financeres jugaran un paper fonamental. Va parlar que la sostenibilitat afecta tota la societat i que en ella les empreses han de jugar un paper clau, implicant a tota l’organització, començant pel Consell d’Administració. Va comentar finalment que el futur serà de les empreses sostenibles.

Seguidament, la Sra. Laura del Campo, FRM i experta en risk management, va parlar de la nova regulació dels mercats financers derivada del Reglament UE de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR), en vigor des de març de 2021, i de la necessitat de classificar els productes financers segons el nivell de sostenibilitat dels seus emissors. Va comentar que les entitats asseguradores, a més, han de tenir en compte els riscos derivats de la sostenibilitat de les seves inversions i altres, com els derivats del canvi climàtic, al fer les seves valoracions del capital de solvència (SCR) i les seves estimacions futures (ORSA). Finalment comentar la dificultat en obtenir dades fiables sobre les empreses que permetin classificar les seves emissions, valorant criteris “verds”.

Finalment, el Sr. Rafael García, CEO de Serfiex, va comentar que les entitats asseguradores s’enfronten a importants reptes. Entre d’altres, el mesurament dels riscos de sostenibilitat, l’elaboració de polítiques de gestió del risc de sostenibilitat, el compliment de les normes del Reglament de Divulgació, l’elecció de dades i del proveïdor de dades i la incorporació del risc de sostenibilitat en l’ORSA.

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Clara Armengol, directora de Sostenibilitat de Sabadell Zuric i membre de la Junta de Govern del CAC. Ha destacat que el CAC, per col·laborar en la formació dels professionals en un tema tan nou i de tant futur com el de la “sostenibilitat”, l’any 2020 va posar en marxa un programa de webinars relacionats amb aquesta matèria. Fins a la data s’han dut a terme 4 conferències a la qual han participat més de 300 persones, disponibles lliurement a Youtube.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega presentació
Veure webinar