Notícies Published by: 0

 

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC: EL PAPER DE L’ACTUARI”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimecres 17 de febrer de 2021 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat i canvi climàtic: el paper de l’actuari”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència va estar a càrrec del Sr. Twan Possen, principal de Triple A Risk Finance.

El Sr. Possen va comentar que els riscos derivats del canvi climàtic són dels de més impacte potencial, segons el Global Risk Report 2020, editat pel World Economic Forum.

Ha explicat que les autoritats europees supervisores de la indústria financera i asseguradora són molt sensibles als impactes d’aquests riscos en les entitats, i que des de l’any 2018 és nombrosa la regulació sobre aquesta matèria, que afectaran les directives Solvència II i IORP II, entre d’altres.

La gestió de les inversions socialment responsables (ISR/ESG) i la incorporació dels “objectius de desenvolupament sostenible” en les estratègies d’inversió és al centre de la preocupació de les entitats asseguradores i financeres a tot el món.

Els supervisors d’assegurances recomanen a les asseguradores que tinguin molt en compte els efectes del canvi climàtic en l’avaluació de les seves polítiques d’inversió i dels seus escenaris de negoci a mitjà/llarg termini.

Va comentar que molt properament, al març de 2021, entrarà en vigor el Reglament Comunitari 2019/2088 sobre divulgació de la sostenibilitat dels serveis financers, que obligarà les entitats asseguradores de vida i a les gestores de fons de pensions a donar informació sobre sostenibilitat dels seus productes i inversions.

El canvi climàtic i la seva regulació afectarà de manera molt diferent a determinats sectors de l’economia, uns sortiran perjudicats (combustibles fòssils, línies aèries, etc.) i altres afavorits (energies renovables, nova mobilitat, etc.). Aquests escenaris han de ser valorats per les entitats asseguradores i gestores de fons de pensions al decidir les seves polítiques d’inversió.

Els actuaris treballen en la valoració i gestió de riscos. En aquest sentit, els riscos derivats del canvi climàtic hauran de ser gestionats pels actuaris, per al que es necessitarà disposar d’informació estadística més completa i fiable.

Finalment comentar que el canvi climàtic és un dels de més importància als quals s’enfronta la humanitat i que la seva gestió necessita la col·laboració de les administracions, empreses i particulars.

Va tancar la conferència el Sr. Xavier Plana, vicepresident del CAC, que va comentar que aquesta és la segona d’un cicle de conferències sobre “Sostenibilitat” que ha posat en marxa el CAC recentment, i que estan previstes més accions formatives sobre aquesta matèria, del màxim interès per actuaris i entitats asseguradores.

Van assistir a la conferència 70 persones.

Descarrega
Veure vídeo

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i per als treballadors del seus 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.