Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 13 d’octubre del 2022 es va dur a terme la conferència “Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança”.

Artur Reñé, Guy Carpenter

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Artur Reñé, CEO de Guy Carpenter Iberia.

El Sr. Artur Reñé va comentar que es confirmen les tendències restrictives al mercat de reassegurança apreciades des de l’any 2020, confirmant una creixent escassetat de “capacitat” per a determinades modalitats de reassegurança, amb una dinàmica de duresa en la subscripció com no s’havia vist en molt de temps.

En opinió del Sr. Reñé, el complicat entorn socioeconòmic en què ens trobem està impulsant un mercat de reassegurança més restrictiu, canviant, exigent i incert.

Va comentar que la reassegurança s’ha vist afectada de forma important en els darrers anys per diversos fenòmens, entre ells:

  • La creixent freqüència i intensitat dels “fenòmens catastròfics” (huracans, tifons, ciclons, inundacions, grans incendis, etc.) que no només han afectat els Estats Units i el Carib, sinó també diversos països centreeuropeus, provocant grans sinistres i greus pèrdues a les asseguradores i les reasseguradores.
  • Els danys causats per la pandèmia covid 19, que s’estima els anys 2020 i 2021 va causar danys al sector assegurador per 61.000 milions de dòlars, el que es considera el segon sinistre més gran de la història, després de l’originat per l’huracà Katrina.
  • Guerra Ucraïna-Rússia, de futur incert, que s’estima que fins ara ja ha provocat pèrdues al mercat assegurador de més de 16.000 milions de dòlars.

Va parlar també de les situacions dels mercats financers, especialment dels tipus d’interès baixos, que han afectat la rendibilitat de les inversions de les reasseguradores i el seu capital.

Va comentar que les entitats reasseguradores, encara que conserven elevades notes de rating, fa anys que redueixen els beneficis i la rendibilitat, cosa que es tradueix en un mercat cada vegada més restrictiu, amb menys capacitat, amb més dificultats en la col·locació dels programes de reassegurança i amb preus més elevats, a tot el món.

En el cas espanyol, va comentar la creixent freqüència de fenòmens atmosfèrics extrems, que han ocasionat importants sinistres al sector assegurador i reassegurador. A mena d’exemple, va comentar que l’any 2021 la borrasca Filomena va ocasionar danys al sector assegurador per import de 350 milions d’euros, el sinistre més gran de la història d’Espanya.

Va comentar els efectes que s’estima que tindrà al sector assegurador espanyol la revisió recent del “barem” de l’assegurança d’automòbils, que ha implicat un augment mitjà del 20% en una mostra de sinistres més grans de 200 mil euros, cosa que sens dubte augmentarà la sinistralitat de la Reassegurança d’automòbils.

Finalment va parlar dels efectes de la creixent inflació sobre el cost dels sinistres i els resultats de les asseguradores, que s’estima que serà important.

Tot això, va comentar el Sr. Reñé, està portant a un mercat reassegurador amb una dinàmica d’enduriment en la subscripció, condicions i preu com no s’havia vist en gaire temps.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo