Notícies Published by: 0

 

CONFERÈNCIA DE ADOLFO ROVIRA I ANTONIO SALAS, DE CUATRECASAS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 9 de desembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Novetats de l’any 2020 en l’àmbit tributari“, a càrrec del Sr. Adolfo Rovira i del Sr. Antonio Salas, advocats de Cuatrecasas especialitzats en el sector assegurador.

El Sr. Rovira i el Sr. Salas van destacar les importants novetats previstes en l’àmbit tributari per a l’any 2021, que afecten la tributació de l’estalvi, la previsió social i a la fiscalitat d’empreses i particulars.

Amb referència al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i el Projecte de Llei de Mesures per a la Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, van destacar l’increment del gravamen sobre la renda general i la renda de l’estalvi per a rendes altes, que els situa entre els més elevats d’Europa.

També van comentar l’augment de tipus de gravamen de l’impost sobre el patrimoni i les noves regles de tributació de les assegurances de vida depenent de si tenen o no dret de rescat total a la data de meritació de l’impost, i dels immobles.

Seguidament van comentar el nou límit absolut, fiscal i financer, de 2.000 euros/any previst per a les aportacions a plans de pensions i altres esquemes de previsió social amb dret a reducció de la base imposable, ampliable a 10.000 euros/any si es perceben fins a 8.000 euros/any, en el cas d’aportacions empresarials a plans de pensions d’ocupació.

Pel que fa a l’Impost sobre primes d’assegurances van destacar l’important increment a partir de la publicació al BOE de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que finalment s’aprovi, en que el tipus de gravamen passarà a ser del 8% (6% actualment) .

Respecte de les SICAV, van valorar les mesures que es preveuen introduir per a l’any 2021 consistents en exigir una inversió mínima de 2.500 euros per partícip per poder aplicar la tributació de l’1% en l’Impost Sobre Societats, així com l’assignació de les competència per comprovar la seva naturalesa jurídica a la inspecció dels tributs.

Finalment comentar alguns canvis significatius que s’han introduït aquest any 2020 en l’Impost sobre Successions i Donacions d’aplicació a Catalunya, que suposen una major càrrega impositiva en molts casos.

En definitiva, les mesures fiscals que es preveuen introduir per l’any vinent suposaran un increment de la pressió fiscal tant de les empreses com dels particulars.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 18 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 1.200 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.