Notícies Published by: 0

 

L’evolució del Pricing a l’assegurança de vida: SWISS RE aborda les tendències emergents en un Webinar promogut pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya

 

El paisatge de la tarifació d’assegurances de vida experimenta un canvi radical. Tradicionalment arrelat en variables estàtiques com l’edat actuarial, el procés de pricing és transformat per la introducció progressiva d’una gamma més àmplia de factors. Aquest canvi, impulsat per nous riscos i desafiaments de llarg termini com el canvi climàtic, demana una adaptació àgil i una comprensió més profunda dels riscos emergents.

Dijous al matí, Swiss Re, líder mundial en reassegurances, va oferir una jornada divulgativa als més de cent setanta inscrits, centrada a analitzar les tendències econòmiques, demogràfiques i tecnològiques que estan donant forma al futur de les assegurances de vida.

La jornada va destacar la importància de comprendre i gestionar els riscos emergents, així com la necessitat de convertir-los en oportunitats de negoci. A la primera ponència, a càrrec del Sr. Luiz Bueno, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re, es van presentar diverses eines i productes dissenyats per dinamitzar el procés de tarifació, centrant-se en la perspectiva de la longevitat i explorant solucions implementades en mercats asiàtics i europeus.

La segona ponència, a càrrec de la Sra. Cotté Buy, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re, es va centrar en els riscos emergents a l’assegurança de vida i salut, identificant noves variables que estan influint en la tarifació de productes i destacant la importància d’adaptar-se a un entorn canviant.

Després de cadascuna de les intervencions, els participants van tenir l’oportunitat de formular dubtes i conèixer amb més profunditat l’experiència de Swiss Re com a pionera en l’aplicació de models i eines innovadores per avaluar els múltiples aspectes que influeixen en la selecció i la tarifació de les assegurances .