Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 16 de febrer de 2023 es va dur a terme la conferència “Noves habilitats que els actuaris hem d’assumir”, a càrrec de Sr. Aleix Ferrando, Sènior Actuarial Consultant de Triple A – Risk Finance. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Aleix FerrandoAleix Ferrando va comentar que el sector financer i assegurador, àmbit en què principalment es desenvolupa l’activitat dels actuaris, són a les portes d’un nou paradigma, molt condicionat pel pes de la digitalització i de les noves tecnologies, que afecta de ple la professió actuarial.

Segons el seu parer, les funcions de l’actuari, expert en la gestió de riscos, estan derivant cap a altres àrees, entre elles la capacitat en el tractament de dades (data science), com a element fonamental per a la valoració de riscos, on competeix amb altres professions (matemàtics, enginyers, físics, etc.) amb grans habilitats quantitatives i en programació informàtica.

Va explicar que les tècniques basades en la ciència de dades (data science, machine learning, etc.) i la denominada intel·ligència artificial (IA) permeten crear models estadístics i matemàtics ben calibrats, que faciliten la gestió dels actuaris en la creació de models per a la determinació del preu de les assegurances, del comportament dels clients, de les provisions que les asseguradores, etc., considerant variables incertes i canviants en el temps.

Va comentar el mercat actual valora molt les capacitats més grans dels actuaris en programació informàtica, ja que els permeten guanyar més autonomia, optimitzar el seu treball i agilitzar els càlculs dels models que duen a terme.

Va destacar els llenguatges de programació més habituals al món actuarial que els actuaris han de conèixer. Va parlar dels sistemes “propietaris” (Prophet, Risk Agility, R3S, etc.), molt utilitzats per les grans empreses, com els “lliures” (Excel VBA, R, Phyton, C++, SQL, etc.), cada cop més utilitzats pels actuaris a tot Europa, amb una gran comunitat d’usuaris i desenvolupadors i una capacitat d’interacció creixent amb els sistemes “propietaris”.

Va comentar que en els mercats europeus més avançats l’actuari té una gran autonomia, amb una menor tutela dels departaments d’informàtica de les empreses, cosa que permet una productivitat i eficiència més grans en les organitzacions.

Va comentar també la importància per als actuaris de desenvolupar actituds “emprenedores” a la feina, necessàries en un món actual cada vegada més dinàmic i competitiu. Va dir que l’actitud emprenedora ha de ser el motor intern que guiï l’actitud de l’actuari a l’empresa, a la recerca de la innovació, del contrast permanent de les hipòtesis amb la realitat i de la millora dels resultats.

Va parlar també de l’impacte que la intel·ligència artificial (IA) tindrà a la professió actuarial. Segons la seva opinió, l’actitud de l’actuari davant la IA ha de ser positiva i no defensiva, ja que la seva correcta utilització pot aportar molt valor a la professió actuarial, en agilitzar alguns processos i permetre a l’actuari centrar-se en la creació de models estocàstics. l’anàlisi de resultats i la gestió del negoci, àrees de més valor afegit.

Van assistir a la conferència 50 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 39 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 130 activitats de formació, en què han participat 6.900 persones.

Descarrega
Veure vídeo