Notícies Published by: 0

 

El passat dimarts 27 de setembre del 2022 es va dur a terme la conferència “L’assegurança de crèdit: evolució i perspectives de futur”.

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Unai Baquero, Director de Rams Generals de Nacional de Reassegurances.

El Sr. Unai Baquero va comentar que l’assegurança de crèdit és un gran dinamitzador del comerç mundial. L’assegurança de crèdit aporta més seguretat a les transaccions comercials, afavorint el comerç nacional i internacional i per això la riquesa. S’estima que a l’any 2020 prop del 15% del comerç mundial estava assegurat.

A Espanya, l’assegurança de crèdit l’any 2021 va aportar un volum de primes de 1.800 milions d’euros, amb un creixement del 8,4% sobre l’any 2022.

El Sr. Baquero va comentar que l’economia de tot el món es troba en el moment de gran incertesa (crisi sanitària, guerra a Ucraïna, inflació, volatilitat als mercats financers, decreixement del PIB, etc.) que afecta el comerç mundial i per això a l’assegurança de crèdit.

Va comentar que l’assegurança de crèdit cobreix tant els riscos comercials com els riscos polítics, creixents en els darrers temps.

Va comentar els avantatges que aporta l’assegurança de crèdit a les empreses:

  • Dota de més seguretat en el cobrament de les vendes.
  • Facilita l’expansió internacional.
  • Permet el coneixement de la situació financera i la solvència dels clients, actuals i potencials.
  • Millora l’accés al crèdit a les empreses.
  • Redueix el risc de les empreses, cosa que allibera capital i augmenta la seva rendibilitat.
  • Aporta una liquiditat més gran.

Va comentar els efectes de la pandèmia en el comerç i l’assegurança de crèdit.

Va destacar la importància dels ajuts públics, a tot Europa, que han permès la supervivència de moltes empreses, reduint per això els impagaments i la sinistralitat de l’assegurança de crèdit. Va comentar també el suport públic a diferents països europeus a l’assegurança de crèdit, com a Espanya, aportant capacitat a la reassegurança.

En el cas de les asseguradores i reasseguradores de crèdit va comentar que, com a conseqüència de la incertesa global, estan duent a terme accions defensives a les seves carteres, enfrontant-se a un augment de les reclamacions dels negocis existents.

La majoria de les asseguradores han reduït la seva exposició i/o retirat els seus negocis a Rússia i Ucraïna. Les entitats també valoren el risc de contagi en altres països de l’entorn i en redueixen les exposicions.

Va comentar que aquest any 2022 s’observa un augment de la demanda d’assegurança de crèdit per part de les empreses, que no és correspost amb una oferta més gran per part del mercat assegurador i reassegurador, ja que es troba més retret abans les grans incerteses econòmiques i geopolítiques a què s’enfronta el món.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo