Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 10 de febrer de 2022 es va dur a terme la conferència “Efectes de les noves taules biomètriques sobre les entitats asseguradores”, a càrrec de David Guitart, actuari, Director d’Assegurances i Director de Risk Advisory, de BDO. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Guitart, BDODavid Guitart va parlar dels efectes sobre les entitats asseguradores de la resolució de desembre de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), sobre les noves taules de mortalitat i supervivència a utilitzar en assegurances de vida i assegurances de decessos , les PASEMF 2020 / PERMF 2020, que substitueixen les utilitzades per les entitats fins a la data, que provenien d’estudis actuarials dels anys 2000.

Les noves taules recullen la mortalitat i l’esperança de vida de la població espanyola actualment, diferent de la que hi havia fa 20 anys. Aquestes taules recullen, genèricament, un risc de mort inferior i una esperança de vida superior, cosa que afecta la tarifació de les noves assegurances, que tendirà a ser inferior en assegurances de vida risc i decessos, i a ser més costosa per a assegurances de renda vitalícia. Així mateix, han estat elaborades tant per atendre les necessitats tradicionals de tarifació i càlcul de provisions, mitjançant taules de primer ordre, com per a les noves necessitats sorgides de Solvència II, a través de les taules de segon ordre.

La normativa afecta també les provisions de les entitats asseguradores, que hauran d’efectuar dotacions per fer front a l’esperança de vida més gran dels seus assegurats, superior a la inicialment prevista quan es van contractar les assegurances.

El Sr. Guitart va comentar que les entitats asseguradores han d’establir mecanismes de control intern per gestionar el risc biomètric. Per això hauran de fer un seguiment permanent de la mortalitat i la supervivència real de les seves carteres d’assegurats, contrastar-la amb les de les bases tècniques utilitzades en la tarifació i, si escau, portar a terme les provisions pertinents.

Van assistir a la conferència 110 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo