Notícies Published by: 0

CONFERÈNCIA D’ENRIQUE ÁLVAREZ, INVESTIGADOR DEL GRUP BIOCOMSC, DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 28 de maig de 2020 es va dur a terme la conferència “Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la COVID-19“, a càrrec d’Enrique Álvarez, investigador de el Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC), un dels grups d’investigadors més actius en l’anàlisi de la previsible propagació de la pandèmia Covid 19, que tant impacte està tenint a casa nostra i arreu del món.

Enrique Álvarez va presentar el treball realitzat en el grup de recerca BIOCOMSC sobre la predicció a curt termini de l’evolució de la pandèmia de la covid-19.

Concretament va explicar com es realitzen les prediccions a curt termini de nous casos, hospitalitzacions i UCIS, i de la seva rellevància tant sociosanitària com institucional, mostrant el tipus d’informació que es processa a nivell de la Comissió Europea i de qualsevol organisme interessat en les prediccions.

A més, va comentar com es poden fer estimacions a mig i llarg termini dels seus efectes per poder fer estimacions raonables a més de 5 dies vista. Aquests possibles escenaris futurs han de diferenciar-se de les prediccions calibrades a curt termini.

En la seva opinió, tot i no poder estimar rangs de fiabilitat precisos en les avaluacions d’escenaris, sí que es poden permetre prendre mesures preparatòries en funció de criteris d’avaluació de possibles riscos.

Descarrega Presentació
Veure Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de l’covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org). Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 6 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 400 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 2 de juny de 2020