Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 29 de juny de 2023 es va dur a terme la conferència “Com dissenyar un sistema de Machine Learning”, a càrrec del Sr. Heber Trujillo i del Sr. Juan José Nieto, especialistes en data science, de Glovo.

El Machine Learning (o aprenentatge automàtic) és una branca de la Intel·ligència Artificial que permet que les màquines prenguin decisions “racionals” en base a dades i a patrons de comportament previs. Aquestes tècniques són cada cop més utilitzades en tot tipus d’entitats.

En el cas de les entitats asseguradores s’estan trobant moltes utilitats per predir el comportament dels clients (predisposició de compra, predisposició d’abandonament de l’entitat, etc.), per a la predicció del frau en cas de sinistres, per a l’estimació de les tarifes (pricing) i per a la determinació de les provisions tècniques (reserving), entre moltes altres.

El Sr. Trujillo i el Sr. Nieto van comentar que el Machine Learning s’ha consolidat com una eina indispensable per a les empreses que desitgen extreure informació de valor d’un gran conjunt de dades, entre les quals les entitats asseguradores.

Van explicar que, no obstant, poques entitats tenen processos d’implementació automàtics de sistemes de Machine Learning i de les infraestructures adequades, cosa que dificulta l’obtenció de resultats.

En primer lloc, van comentar, cal tenir molt clar els “objectius” que es volen obtenir en termes de negoci.

En segon lloc, cal disposar d’una “enginyeria de dades” adequada, incloent-hi la recol·lecció de les dades, l’emmagatzematge i l’accés a aquestes dades.

Pel que fa a les “dades”, van comentar la importància de seleccionar una mostra de dades representativa, analitzar-ne el comportament per inferir el comportament en col·lectius més grans, cosa que és de gran utilitat en termes de negoci. Per això s’utilitzen tècniques probabilístiques i altres tècniques no probabilístiques.

Van comentar la importància de l’ “enginyeria de dades” que, a través dels algorismes adequats, permet convertir “dades” sense valor previ en “informació” molt valuosa per a les entitats. Finalment, van comentar que abans d’explotar una plataforma de Machine Learning cal experimentar amb ella per veure’n els defectes i les utilitats.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 41 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 140 activitats de formació, en què han participat prop de 7.000 persones.

Descarrega Ponència