Notícies Published by: 0

 

CONFERÈNCIA “ADAPTACIÓ DELS ESTÀNDARDS ACTUARIALES ESAP1, ESAP2, ESAP3 i ISAP3” AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC).

El 17 de novembre passat de 2020 es va dur a terme la “Presentació dels Estàndards Actuarials ESAP1, ESAP2, ESAP3 i ISAP3”, portada a terme pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Una de les principals missions dels col·legis professionals és facilitar les millors pràctiques professionals dels seus membres, orientant-los en l’aplicació pràctica dels coneixements acadèmics.

Un dels instruments que materialitza l’aplicació pràctica dels coneixements acadèmics dels actuaris són els Estàndards Professionals.

Els Estàndards Professionals de major nivell entre els actuaris són els que elaboren l’AAE (Actuarial Association of Europe) i la IAA (International Actuarial Association), les dues associacions d’actuaris de les quals el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC ) és membre de ple dret.

El CAC ha impulsat la creació d’un grup de treball que ha dut a terme l’adaptació d’alguns dels Estàndards més significatius de la professió actuarial, concretament:

ESAP1: Estàndard de la AAE de la Pràctica Actuarial General.
ESAP2: Estàndard de la AAE de la Funció Actuarial.
ESAP3: Estàndard de la AAE del Procés ORSA en Solvència II.
ISAP3: Estàndard de la IAA de la Pràctica Actuarial en relació amb la Norma Comptable IAS19 de Beneficis per a Empleats.

El grup de treball, integrat pels actuaris Jordi Margarit, Kamal Mustafa, María Jesús Romero, Jaume Quibus i Joan Serra, ha estat coordinat per Albert Ferrando i Xavier Plana.

L’objectiu del CAC és que els Estàndards siguin coneguts pels actuaris i aplicats, en la mesura del possible, en la seva pràctica professional, en línia amb les millors pràctiques dels col·legis i associacions d’actuaris de tot el món.

Els Estàndards esmentats estan a disposició de les persones interessades a la pàgina web de CAC. https://actuaris.org/estandards-professionals/

Descarrega presentacions
Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org).

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 15 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit prop de 1.500 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.