Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 2 de març del 2023 es va dur a terme la Taula Rodona “Els reptes de la indústria asseguradora davant la reforma del segon pilar de la previsió”. La Jornada es va desenvolupar a l’Auditori de la Mútua dels Enginyers, a Barcelona.

Van participar a la Jornada el Sr. Joan Antoni Fernández, director tècnic i d’estalvi de la Mútua dels Enginyers, el Sr. Issac Giménez, director tècnic de Caixa Enginyers Vida, la Sra. Assumpta Sentías, directora comercial d’empreses i institucions de Vidacaixa i el Sr. Carles Soldevila, responsable d’estalvi i pensions, de Sabadell Zurich. La Jornada va estar coordinada pel Sr. Antoni Fernández, director general de Caixa Enginyers Vida i membre de la Junta del CAC.

A la Jornada es va comentar que el 30 de juny de 2022 es va aprovar la Llei 12/2022 de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. La nova Llei, pendent de desenvolupament reglamentari, va introduir novetats importants en el desenvolupament de la previsió social en l’àmbit de les empreses: els nous fons públics d’ocupació, la nova comissió de promoció i seguiment, la nova comissió de control especial, els plans pensions d’ocupació simplificades, la plataforma digital única o els canvis en la fiscalitat de l’estalvi per a la jubilació, entre d’altres.

El nou marc normatiu exigeix a les entitats asseguradores, gestores de plans de pensions i mutualitats de previsió social el llançament de nous productes, l’adaptació dels sistemes tecnològics i, especialment, la redefinició de la seva estratègia de negoci i de serveis d’estalvi per a la jubilació.

Conclusions de la Jornada:

  • La nova normativa, tot i que encara amb inconcrecions, suposa un pas endavant en la previsió social complementària, que les entitats han d’aprofitar.
  • Les petites i mitjanes empreses estan molt necessitades d’informació i les entitats i els mediadors han d’aportar-la.
  • Manca “educació financera” de manera que les persones siguin més conscients dels seus ingressos i despeses després de la jubilació i de la necessitat de la previsió social complementària.
  • La previsió social col·lectiva i la individual són complementàries, i la potenciació eventual de la primera no hauria d’anar el perjudici de la segona.
  • La nova legislació obre una finestra d’oportunitat per als treballadors “autònoms” que les entitats han d’aprofitar.
  • Es veuen oportunitats en mútues i mutualitats que ofereixen serveis a col·legis professionals, a través de cobertures alternatives al RETA.
  • Manquen avantatges fiscals que incentivin les empreses, especialment les petites i mitjanes, a negociar acords en matèria de previsió social complementària amb els seus treballadors.
  • Pel que fa a les comissions màximes dels fons de pensions públics (0,30% gestió i 0,10% de dipòsit) es valoren com a baixes. Segons els ponents, només les grans gestores amb infraestructures ja creades poden tenir capacitat per entrar en aquest negoci.
  • En l’àmbit de la previsió social haurien d’haver-hi més incentius per a les cobertures de dependència, sector en què es preveu un gran futur, a causa de l’envelliment de la població.
  • L’actual entorn de pujada de tipus d’interès també posa el focus en els plans de previsió social empresarial, que, a diferència dels plans de pensions, poden oferir rendibilitats assegurades.

En conclusió, l’opinió dels experts participants a la taula rodona és que hi ha molt de camí per recórrer en matèria de previsió social col·lectiva. Cal treballar amb els instruments que tenim a cada moment i fer una gran tasca d’informació a empreses i treballadors, en un sector que sens dubte haurà de tenir un gran desenvolupament, ateses les característiques demogràfiques del nostre país, encara que per això seria molt necessari comptar amb una fiscalitat més favorable.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 39 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 140 activitats de formació, en què han participat prop de 7.000 persones.