Notícies Published by: 0

 

Us informem que l’Actuarial Association of Europe (AAE) ha publicat el documentSUSTAINABLE PRODUCTS IN INSURANCE.

El treball ha estat elaborat per un grup de treball en el que ha col·laborat, entre d’altres, Clara Armengol Vivas, membre del CAC.

El document explora les quatre àrees següents:

  • S’ofereix una visió general del Reglament de divulgació de finances sostenibles (SFDR) de la UE, que té com a objectiu millorar la transparència pel que fa a les característiques ambientals, socials i de governança (ESG) dels productes d’assegurança basats en la inversió. La regulació ja inclou requisits integrals relacionats amb el disseny, la distribució i la presentació d’informes, que s’han de complir.
  • Pel que fa a altres productes d’assegurances, especialment els centrats en riscos de les línies de vida, salut i danys, s’estan desenvolupant regulacions específiques de producte i una taxonomia de reporting a nivell europeu. Es Parla de la possible inclusió dels Principis per a l’assegurança sostenible (PSI) de la Iniciativa de finançament del Programa de l’ONU per al Medi Ambient (UNEP FI) com a element fonamental d’una estratègia de producte sostenible que reuneix totes les parts interessades.
  • A més, es proposa l’anàlisi comparativa de solucions i accions sostenibles contra els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Es destaca la importància d’avaluar els impactes més enllà dels termes i condicions de la política. Aquesta avaluació també ha d’englobar la manera en què els clients són atesos durant tot el valor de l’assegurança
    cadena i fins a quin punt els productes i serveis oferts són inclusius per a totes les comunitats que els necessiten.
  • Diversos enfocaments que tenen com a objectiu augmentar la transparència mitjançant la provisió d’una taxonomia per als productes sostenibles poden proporcionar informació sobre com aquests productes seran percebuts pels inversors, els assegurats i els reguladors. En el nostre article, ens centrem en l’estat actual dels enfocaments europeus i internacionals, és a dir, l’empresa de la UE Directiva i taxonomia d’informes de sostenibilitat, així com la Junta de Normes Internacionals de Sostenibilitat IFRS.