Notícies Published by: 0

El dia 2 de juny de 2016, a les 18 hores, a la seu d’UCEAC, es va celebrar la conferència “SOCIAL SECURITY PENSIONS SYSTEMS UNDER RAPID AGEING OF SOCIETY IN JAPAN”.

La conferència va anar a càrrec del Sr. Junichi Sakamoto, actuari de Nomura Research Institute, de Japó.

El sistema públic de pensions al Japó està molt afectat pel ràpid envelliment de la població. A l’any 2010, el 23% de la població japonMr Sakamotoesa tenia més de 65 anys i s’estima que a l’any 2030 més del 30% de la població japonesa tindrà més de 65 anys (probablement el país amb la població més envellida del món).

Per altra banda, des de fa anys el país es troba en una situació de deflació, que no ajuda al equilibri financer del sistema, al reduir les aportacions, mantenint-se les prestacions.

Això comporta una gran pressió sobre el sistema públic de pensions. Segons comenta el Sr. Sakamoto, des dels anys vuitanta han anat introduint diferents mesures correctores per adaptar el sistema de pensions a la realitat, econòmica i demogràfica.

Entre d’altres mesures, han incrementat la edat de jubilació, dels 60 als 65 anys i han modificat el sistema de càlcul de la pensió, que ara té en compte la totalitat dels anys cotitzats.

A mes, des de l’any 2004, i per tal de mantenir l’equilibri financer del sistema de pensions,  han introduït un mecanisme d’ajust automàtic de l’índex de revaloració de les pensions, un cop fetes projeccions sobre l’evolució del sistema a llarg termini. No obstant, i degut a la situació de deflació en la que es troba el país, aquest ajuts automàtic no més l’han pogut aplicar l’any fiscal 2015.

Amb aquestes mesures es pretén mantenir la sostenibilitat del sistema de pensions al Japó.

A la conferència es va parlar de la situació a altres països d’Europa, entre ells  Espanya, amb problemàtiques molt similars al Japó (envelliment de la població) que estan aplicant mesures similars, destinades a mantenir l’equilibri financer i actuarial dels sistemes de pensions.

A la conferència van assistir 26 persones.

Social Security Pensions Systems in Japan   PDFicon