Notícies Published by: 0

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE), l’any 2019 va posar en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (Programa CPD).

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

L’objectiu de el Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

L’any 2020 el CAC va certificar un total de 3.861 hores als seus més de 500 col·legiats. El total d’hores certificades des del començament de el Programa CPD és de 11.996 hores.

Del total d’hores de formació certificades, el 59% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 92% han estat activitats de contingut tècnic.

Cada col·legiat té el seu “Compte CPD” en què s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades. El Compte CPD es pot consultar a través de la pàgina web.

Per al seguiment de el Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.