Notícies Published by: 0

 

PRESENTACIÓ DEL CAC ALS ALUMNES DEL MÀSTER EN CIÈNCIES ACTUARIALS I FINANCERES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.

El dijous dia 29 de setembre de 2023, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) es va presentar als alumnes del primer curs del Màster en Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona (UB).

Per part del CAC van estar a la presentació la Sra. Marisa Galán (Presidenta), el Sr. Antoni Fernández (Membre de la Junta de Govern) i el Sr. Joaquim Celma (Gerent).

Per part de la UB van estar presents els alumnes del primer curs del Màster CAF, acompanyants pel director del Màster, el Dr. Miguel Santolino.

La Sra. Galán i el Sr. Fernández van felicitar als alumnes per haver escollit aquesta formació, de tant nivell. Van comentar les magnífiques oportunitats professionals que tindran un cop finalitzats els estudis, tant al nostre país com a l’estranger, a través de la figura de l’ ”Actuari Qualificat”.

Van explicar també els serveis que el CAC ofereix als actuaris (formació continuada, ofertes de treball, networking, signatura digital, etc.).

Finalment van recomanar als estudiants la vinculació amb el CAC com a Membres Col·laboradors, que permet als alumnes del Màster CAF participar en moltes de les activitats del col·legi sense cap cost.