Notícies Published by: 0

Dijous passat dia 11 d’abril de 2019, a l’Auditori de la Mútua dels Enginyers, de Barcelona, ​​es va celebrar la Jornada “Llei 35/2015, la valoració de les indemnitzacions per lucre cessant o dany emergent en accidents de trànsit i la necessitat del dictamen pericial actuarial“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Van participar en la Jornada el Sr. José Pérez Tirado, advocat expert en el Barem d’Automòbils, la Sra. Olga Torrente, actuaria i pèrit judicial especialista en peritatges d’indemnitzacions per danys i perjudicis, i el Sr. Angel Maya, responsable de sinistres d’Allianz .

A la Jornada es va analitzar la metodologia de càlcul de les indemnitzacions per lucre cessant i dany emergent del nou Barem d’Automòbils, d’acord amb les bases tècniques actuarials que el suporten.

Es va parlar dels diferents casos en què, al marge del barem, la Llei permet dur a terme una valoració actuarial específica, aquests són els casos en què les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereixin de les estimades en les bases tècniques del barem.

El Sr. Pérez Tirado, membre de la comissió d’experts del seguiment de la Llei 35/2015, va comentar que el Barem ha modificat substancialment la valoració de les indemnitzacions per accident de trànsit. També va comentar les diferents “finestres a la llei” que permeten reclamar indemnitzacions sensiblement diferents a les que estipula el Barem, aportant una valoració actuarial que ho justifiqui. Finalment va recomanar als advocats que comptin amb la col·laboració dels actuaris, especialment en els sinistres en què es reclamen quanties significatives.

La Sra. Torrente va exposar els aspectes fonamentals de la metodologia actuarial que suporta el Barem i va exposar diferents casos pràctics en els quals les quantitats aconseguides pels perjudicats van ser molt superiors a les que contemplava el Barem, derivades d’un estudi actuarial en els casos permesos per el barem, en els quals es van utilitzar dades “reals” de pensions públiques dels perjudicats i no les simplificacions generalistes de la base tècnica del barem.

Finalment, el Sr. Maya, va parlar de l’experiència de l’aplicació del Barem a la companyia d’assegurances Allianz. Va comentar que l’aplicació del barem ha estat molt positiu per a les víctimes d’accidents d’automòbils, que ha millorat la professionalització del sector i que es tracta d’un dels sistemes més avançats d’Europa. Va parlar de que les excepcions al Barem estan previstes en la Llei i en el Codi de Bones Pràctiques publicat per la DGSFP. També va comentar que, segons ell, en cas de sinistres amb grans lesionats l’existència d’un informe actuarial pot ajudar a delimitar les reclamacions i a facilitar els acords entre les parts.

Van assistir a la Jornada un total de 33 persones.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.