Published by: 0

 

JORNADA “RISC BIOMÉTRIC: EFECTES DE LES NOVES TAULES DE MORTALITAT SOBRE LES ENTITATS ASSEGURADORES”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dijous 28 de gener de 2021 es va dur a terme la jornada online “Risc biomètric: Resolució de la DGSFP sobre taules de mortalitat. Efectes sobre les entitats asseguradores”.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La Jornada va ser coordinada pels actuaris del CAC, Núria Casasús, de Catalana Occident i Manel Pérez Tort, de Fiatc Assegurances.

A la jornada es van analitzar els efectes sobre les entitats asseguradores de les Resolucions recentment emeses per la DGSGP sobre l’aplicació de les noves taules de mortalitat espanyola publicades l’any 2019, que han entrat en vigor al desembre de 2020.

Les taules de mortalitat recullen l’esperança matemàtica de defunció i/o de supervivència d’un col·lectiu de persones determinat. Són l’element fonamental que utilitzen les entitats asseguradores per a la determinació de les primes de les assegurances de vida i decessos fonamentalment, i per a la dotació de les seves provisions tècniques, el que determina la seva solvència.

El Sr. Carlos Esquivias, d’Unespa, va parlar del procés d’elaboració de les noves taules, que es va iniciar l’any 2018 destacant la intensa col·laboració entre la DGSFP, UNESPA, entitats asseguradores, actuaris, ICEA i Munich Re, entre d’altres. Les noves taules de mortalitat substitueixen les utilitzades fins a la data per les entitats, basades en estudis actuarials de l’any 2000.

El Sr. Florian Rudolph, de Munich Re, va comentar el procés tècnic i actuarial seguit per a l’elaboració de les noves taules de mortalitat i supervivència, destacant que al mateix havien col·laborat 12 de les majors entitats del mercat espanyol, amb una quota de mercat d’assegurances de vida del 78%.

El Sr. José María Polo, de Vidacaixa, va parlar de l’experiència de la seva entitat, líder al mercat espanyol en assegurances de vida, en l’elaboració de taules de mortalitat d’experiència pròpia, una de les possibilitats que recull la legislació vigent per a entitats amb grans col·lectius d’assegurats.

El Sr. Sergio Simón, de Deloitte, va parlar de l’impacte en els estats financers de les entitats asseguradores, de les noves taules de supervivència, presentant diversos exemples il·lustratius, mostrant la visió de l’auditor davant la revisió de les provisions de les asseguradores espanyoles en l’exercici 2020 i següents.

El Sr. Jesús Segura, d’ AREA XXI, va comentar l’impacte que, segons ell, tindran les noves taules de mortalitat, que probablement reduiran les tarifes de les assegurances de vida risc i exigiran majors dotacions per les assegurances de rendes, recollint les millores de l’esperança de vida que reflecteixen les noves taules.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. José Manuel Fernández de Pinto, sotsdirector d’inspecció de la DGSFP, que va parlar dels objectius perseguits per les Resolucions de taules de mortalitat recentment publicades, dels criteris de supervisió sobre el risc biomètric a les entitats de nostre país i de les properes novetats reguladores en aquesta matèria, de vital importància per al nostre mercat assegurador.

La Jornada va finalitzar amb un interessant col·loqui en què van ser analitzades i contestades les preguntes i dubtes manifestats pels més de 100 assistents.

Descarregar ponències

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.