Notícies Published by: 0

Cloenda de la jornada “LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El dia 10 de desembre de 2019 es va dur a terme, a Barcelona, la Jornada organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya “LA GESTIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES” amb la col·laboració de Cuatrecasas.

La Jornada va ser presentada per Miquel Viñals, president de CAC.

Van participar en la jornada Adolfo Rovira i Antonio Salas, advocats de Cuatrecasas, Tomás Aguirre, director fiscal del grup Zurich a Espanya i José Manuel Lizanda, inspector d’Hisenda de l’oficina de Barcelona.

A la Jornada es va tractar de la problemàtica que la liquidació de l’Impost sobre Societats planteja a les entitats asseguradores. Es van revisar els criteris establerts per la normativa fiscal i sectorial per a la deduïbilitat de provisions tècniques, de nou en el focus amb motiu de la transposició de la Directiva Solvència II, així com la posició de la jurisprudència i la pràctica administrativa al respecte.

Així mateix, es van abordar altres temes d’actualitat en l’àmbit de l’impost sobre societats i la seva aplicació a les en entitats asseguradores: el reconeixement comptable i implicacions fiscals dels compromisos per pensions, els incentius fiscals i les pèrdues per deteriorament de valors representatius en altres entitats , entre d’altres.

Es va presentar l’experiència de l’empresa Zurich a la liquidació de l’Impost sobre Societats, amb una problemàtica peculiar al tractar-se d’una sucursal.

També es van analitzar els principals aspectes a tenir en compte en els procediments d’Inspecció dels Tributs. A la fi de la Jornada es va tractar dels dubtes que genera en les asseguradores de vida la utilització de diferents taules de mortalitat en el càlcul de les provisions matemàtiques i la seva deduïbilitat fiscal.

L’any 2019 el CAC ha organitzat 22 activitats de formació a què han assistit més de 500 persones. El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.