Notícies Published by: 0

El dia 29 novembre de 2018, a l’Auditori de Fiatc Assegurances, a Barcelona, es va dur a terme la Jornada “La implementació de la Directiva de Fons de Pensions d’Ocupació (IORP II)”, organitzada pel grup de treball de Pensions i seguretat Social, del Col·legi d’actuaris de Catalunya, format per gairebé 30 actuaris experts en pensions, que porten a terme una important tasca de recerca i de divulgació..

A la Jornada es van abordar els aspectes fonamentals de la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a les activitats i supervisió dels fons de pensions d’ocupació, coneguda com a Directiva IORP II, que serà traslladada a la normativa local en els propers mesos, i que afectarà de forma important a la gestió dels fons de pensions d’ocupació.

La nova normativa, inspirada en Solvència II, afectarà principalment a aspectes relacionats amb la governança de les entitats gestores, millorant la transparència de la informació a partícips i beneficiaris.

La normativa dedica un apartat important a les funcions de l’actuari, com a expert en la valoració i gestió dels riscos dels plans de pensions.

El Sr. Enric Pociello, Soci de CPPS Consultora de Pensiones,va parlar dels efectes de la nova normativa en la revisió financer-actuarial dels plans de pensions d’ocupació.

El Sr. Joan Ángel Vergés, Director de Mercer, va parlar de les noves responsabilitats de les comissions de control derivades de IORP II.

La Sra. Pilar Cabrera, Directora de govern corporatiu de Bansabadell Pensions, va parlar dels treballs de la seva entitat per a l’adaptació a la nova normativa.

Finalment, la Sra. Francisca Gómez-Jover-Torregrosa, Sotsdirectora General d’Organització, Estudis i Previsió Social Complementària de la DGSFP, va parlar de la transposició de la directiva IORP II a la normativa espanyola.

Posteriorment es va dur a terme una Taula Rodona en la que van participar el Sr. Carlos Bravo (Secretari de protecció social i polítiques públiques, de CCOO), la Sra. Carolina Fernández (Membre de l’assessoria jurídica d’INVERCO), la Sra. Francisca Gómez-Jover (Sotsdirectora general de la DGSFP) i el Sr. Mariano Jiménez (President d’OCOPEN) en la qual es van debatre les nombroses qüestions plantejades pels assistents a la Jornada.

La Jornada va ser presentada per la Sra. Clara Armengol, Directora del negoci d’assegurances i pensions de Bansabadell Seguros i va ser coordinada pel Sr. Lluís Lana, Actuari, ambdós membres del grup de treball de Pensions i Seguretat Social del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A la Jornada es van arribar a algunes conclusions, entre les quals podem destacar:

  • La conveniència que els membres de les comissions de control dels plans i fons de pensions tinguin la formació necessària per a les grans responsabilitats que han d’assumir.
  • Tot i que l’actual normativa espanyola ja contempla un sistema de govern ampli per als fons de pensions, a diferència d’altres països europeus, la IORP II aprofundeix en matèries de governança a través d’una major interacció entre comissions de control, entitats gestores i actuaris.
  • Una de les novetats més destacables d’IORP II és la referent a les majors exigències d’informació i de transparència per a partícips i beneficiaris.
  • Alguns temes, com el càlcul estimat de la pensió futura, estan pendents de regular.

Van assistir a la Jornada 70 persones, entre ells actuaris, membres de gestores i representants de comissions de control d’alguns dels majors plans de pensions del nostre país.

Al llarg de l’any 2018 al Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha organitzat 21 activitats de formació, amb un total de 3.700 hores, en què han participat un total de 525 persones.

Descarregar la ponència. Enllaç