Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 14 de desembre de 2023, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya, va promoure una jornada presencial, amb la col·laboració de Moody’s Analytics, que va versar sobre les experiències en la implementació de la norma comptable IFRS17, i es va concretar en l’ús de la seva eina Risk-Integrity™, un sistema dissenyat per ajudar les asseguradores amb el reporti i l’anàlisi segons les noves Normes Internacionals d’Informació Financera (IFRS)-17.

Aquesta solució ofereix a les asseguradores una solució automatitzada, segura i flexible per administrar un procés complex que requereix moltes dades. També ajuda a fer càlculs clau per unir els estàndards d’informació actuarial i financera i és compatible amb qualsevol sistema actuarial – incloent-hi el sistema actuarial AXIS™ de Moody’s Analitycs-.

La presentació de la jornada va anar a càrrec de Sr. Antonio López, vicepresident del CAC i CEO de Mutual Medica.

Seguidament, el Sr. Jaume Jardon, de Moody’s Analytics, va fer una exposició sota el suggerent títol “les 10 lliçons apreses”, on va anar desgranant cadascuna i concloent que la norma IFRS 17 es troba en una etapa relativament primerenca i les entitats que l’han implementada estan digerint el nou enfocament i continuen millorant els seus processos de producció. Igualment reconeixen la necessitat d’un enorme esforç des del punt de vista informàtic, i són claus el tractament de dades, la industrialització de processos i la flexibilitat.

Va posar èmfasi que cal la capacitació de tots els membres de l’organització, i establir processos de millora contínua.

Com a repte de les companyies encara no afectades, va suggerir aprofitar les experiències i l’aprenentatge d’altres, així com quin ha estat l’impacte en entitats ja adaptades, per tal de saber dimensionar correctament el projecte i comptar amb el temps apropiat per desenvolupar-lo. implementació.

La primera part d’aquesta Jornada va concloure amb una exposició, a càrrec del Sr. Dieter Van der Stock de Moody’s Analytics. A la seva exposició va donar resposta a “Quins KPI’s considerem rellevants?”. Després d’una anàlisi detallada, va concloure que “La pols encara no s’ha establert” i va comentar que, encara que és clar que una nova norma comptable no altera l’economia de la seva empresa sí que va fer dues consideracions finals:

  • Diferents definicions comptables exigeixen KPI’s ajustats
  • El diferent calendari de reconeixement de beneficis afecta els KPI’s a curt termini

A la segona part de la Jornada, es va fer la presentació d’un cas d’ús d’una empresa que ha implementat amb èxit IFRS-17. L’exposició va anar a càrrec del Sr. Enrique García-Hidalgo i l’equip especialista a IFRS-17 d’EY.

Com a conclusions, l’equip d’EY va assenyalar que l’eina Risk-Integrity™:

  • Construeix i emet els reports reguladors d’IFRS-17, a més d’alguns altres addicionals que ajuden a comprendre i comprendre els càlculs del Roll Forward de les provisions.
  • Risk-Integrity™ està preparat tant per a un exercici de transició com per a un reconeixement inicial i subseqüent.
  • A efectes d’auditoria i gestió, l’eina compta amb un mòdul on es pot monitoritzar la completesa de totes les tasques executades.

Com a colofó a la Jornada, la Sra. Ana Pérez, de Moody’s Analytics va fer una exposició de l’adopció d’IFRS17 al món i de l’estat actual d’implementació local. Va fer unes breus conclusions referides al fet que la DGSFP està treballant sobre la base del reporti de les companyies cotitzades; la recomanació de començar a treballar en els seus processos amb les experiències que es reben dʼaltres països i la importància de determinar els KPI’s a utilitzar.

La jornada va finalitzar amb un còctel, gentilesa de Moody’s Analytics, per a tots els assistents.

Descarrega presentació