Notícies Published by: 0

Jornada “EL NOU REGLAMENT DELEGAT DE SOLVÈNCIA II: IMPLICACIONS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 31 d’octubre de 2019, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “EL NOU REGLAMENT DELEGAT DE SOLVÈNCIA II: IMPLICACIONS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES”.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Fiatc, de Barcelona.

Van participar a la Jornada Pedro del Pozo, responsable del departament d’Economia i Finances d’Unespa, Rafael García, CEO de Serfiex, David Guitart, director d’assegurances de BDO i Anna Labayen, PMO de Projectes Quantitatius d’Area XXI. La Jornada va ser coordinada per Emilio Vicente, director de la funció actuarial de MGS Seguros.

A la Jornada es van analitzar els efectes en les entitats asseguradores derivats de la recent entrada en vigor del nou Reglament Delegat 2019/981 de Solvència II, que modifica l’anterior Reglament Delegat de l’any 2015 i completa la Directiva Solvència II, publicada l’any 2009 .

El nou Reglament Delegat 2019/981 introdueix, entre altres canvis, modificacions significatives en la fórmula de càlcul del capital de solvència de les entitats asseguradores (SCR), canvis que van ser analitzats amb detall a la Jornada.

A la jornada també es van analitzar les properes modificacions normatives relacionades amb Solvència II, que es preveu entraran en vigor en els propers mesos, també amb importants impactes en les entitats asseguradores.

Van assistir a la Jornada 25 professionals, la majoria d’ells actuaris membres del CAC.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. A 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.