Notícies Published by: 0

 

JORNADA “CIBERRISCOS I CIBERASSEGURANCES: SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES DE MERCAT”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 28 d’abril de 2021 es va dur a terme la Jornada “Ciberriscos i Ciberassegurances: Situació actual i tendències de mercat“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 51 persones.

El risc cibernètic és un dels riscos de major impacte potencial, segons l’Informe Global de Riscos del World Econòmic Forum. El risc cibernètic s’ha incrementat en els últims anys a causa dels avenços de la tecnologia (digitalització de processos, internet de les coses, intel·ligència artificial, blockchain, etc.), i també derivat de la creixent dependència de proveïdors externs. La pandèmia covid 19, d’altra banda, amb la generalització del teletreball i el creixement exponencial del comerç electrònic, no ha fet més que incrementar el risc cibernètic.

La Sra. Jacqueline Simon, gerent de riscos financers i ciberriscos de Marsh, va comentar que el mercat de ciberassegurances és un mercat en gran creixement, que s’ha endurit molt en l’últim any, a causa de l’increment dels sinistres a tot el món, especialment derivats pel ransomware. Va comentar que les companyies d’assegurances exigeixen a les empreses que adoptin majors mesures de seguretat informàtica, i que els capitals a assegurar i les franquícies en les pòlisses són cada vegada més elevades.

La Sra. Karen Velandia, mànager de cyber & professional indemnity de Zurich, va parlar de les cobertures més habituals de les pòlisses ciber: gestió de les crisis, responsabilitat civil, danys propis, etc. Va comentar que la demanda d’aquest tipus d’assegurances ha augmentat molt en el nostre mercat, seguint les tendències d’altres mercats, com l’americà, en els quals les assegurances per a la cobertura de riscos ciber tenen un enorme creixement. Va parlar també dels sinistres més habituals, fonamentalment ransomware, i de la generalització de la pràctica delictiva de demanar rescats en bitcoins dels sistemes informàtics encriptats.

Veure vídeo Karen Velandia

El Sr. Eduardo Ratia, director general de Lazarus, va parlar de la seva experiència de la gestió de crisi en empreses i institucions davant d’atacs informàtics, cada vegada més freqüents i nocius. Va comentar que el mercat de ciberdelictes està molt industrialitzat, que els ciberdelinqüents són cada vegada més professionals i que, en general, les empreses no estan prou preparades per abordar una crisi derivada d’un atac informàtic, de manera que han d’invertir més recursos en ciberseguretat i assegurar els seus riscos.

Veure vídeo Eduardo Ratia

La Sra. Marta Mateos, sènior broker de Guy Carpenter, va parlar del mercat de reassegurança dels riscos cibernètics. Va comentar que és un mercat ampli, tot i que s’està endurint, a causa de l’increment de la sinistralitat en els últims anys. Va presentar els tipus de contractes de reassegurança més habituals i va comentar que les asseguradores, cada vegada més, veuen en la reassegurança una eina útil per reduir els seus riscos i optimitzar el consum de capital.

Veure vídeo Marta Mateos

El Sr. Jorge Monge, partner de Management Solutions, va parlar dels riscos cibernètics en les entitats asseguradores, considerat com un “risc operacional”, i dels seus efectes en el còmput del capital de solvència (SCR). Va comentar que EIOPA i la DGSFP està summament preocupada per aquest risc en les asseguradores, per l’elevat impacte potencial de les seves pèrdues. Finalment va comentar que per a l’avaluació correcta del risc cibernètic hem d’identificar els riscos, els factors que incideixen en el mateix i dissenyar bones metodologies per al seu mesurament.

Veure vídeo Jorge Monge

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Oriol Torruella, director general de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Va parlar de les activitats de l’Agència a Catalunya i de la importància del desenvolupament de polítiques públiques en matèries de ciberseguretat. Va comentar que la ciberseguretat té un enorme potencial de creixement i que Catalunya es troba en una bona posició competitiva per al desenvolupament de clústers d’empreses especialistes en ciberseguretat, un sector amb un gran potencial de creixement.

Veure vídeo Oriol Tarruella

Finalment, el Sr. Miquel Viñals, president de Col·legi d’Actuaris de Catalunya, va agrair als ponents les seves magnífiques presentacions. Va comentar que el CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 37 membres protectors, i que en els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.