Published by: 0

 

El passat dimecres 2 de març del 2022 es va dur a terme la jornada online d’Alta Direcció “Situació i Perspectives del Mercat Assegurador el 2022”.

La jornada va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i va estar seguida per prop de 300 persones.

A la Jornada es va parlar de la situació del mercat assegurador espanyol i de les perspectives per a l’any 2022 en els rams d’assegurança més importants al nostre mercat: vida, salut, multiriscos, automòbils i defensa jurídica. També es va parlar de la normativa europea sobre sostenibilitat i els efectes sobre les entitats asseguradores.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Sergio Álvarez, director general de la DGSFP.

A la Jornada es va comentar que, malgrat les incerteses derivades de la crisi a Ucraïna, s’estima que l’economia al nostre país creixerà el 2022 al voltant d’un +5% i que el sector assegurador mantindrà la bona evolució del 2021.

La Sr. Javier Murillo, director general de SegurCaixa Adeslas, va parlar de l’assegurança de salut. Va destacar que el 2021 ha estat un any molt positiu, amb una facturació de primes propera als 10.000 milions d’euros, un 5% superior a la del 2020. Va comentar que l’assegurança privada ha refet de manera eficaç i solidària la pandèmia còvid. Segons la seva opinió, les entitats han de posar el focus en les necessitats del client, en la simplificació i en el valor afegit dels serveis.

El Sr. Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa, va parlar de la situació i perspectives de l’assegurança de vida. Va comentar que l’assegurança de vida i de plans de pensions manté una bona situació, malgrat que la facturació de primes i aportacions a plans de pensions ha estat inferior a la del 2020, deguda a l’escenari de baixos tipus d’interès (vida estalvi ) i als canvis fiscals (plans de pensions). Tot i això, els recursos gestionats es mantenen, amb una xifra propera als 208.000 milions d’euros. A parer seu, l’assegurança de vida al nostre país té un futur esperançador. Va comentar els reptes a què s’enfronten es companyies d’assegurances de vida: incertesa econòmica derivada de la crisi d’Ucraïna, evolució de la pandèmia còvid, escenari de tipus d’interès baixos i canvis legislatius de gran importància, entre d’altres.

El Sr. Víctor Ugarte, director de Màrqueting de Reale Seguros, va parlar de la situació i perspectives de les assegurances multirisc. Va comentar que la facturació de primes d’assegurances multirisc el 2021 va ser de 8.100 milions d’euros, un 4,7%, superior a la de l’any anterior. Segons la seva opinió, l’evolució de les assegurances multirisc el 2022 serà positiva. Va destacar els reptes relacionats amb la fidelització dels clients, conscienciació en aspectes mediambientals, introducció de riscos climàtics a la tarifació i millores tecnològiques, entre d’altres.

El Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS, va parlar de la situació i les perspectives de les assegurances d’assistència jurídica. Va comentar que la facturació total de primes el 2021, considerant totes les modalitats que incorporen aquesta garantia, s’estima que va ser de 1.200 milions d’euros. Com a reptes, va parlar de la creixent digitalització dels clients, del desenvolupament de les microassegurances de protecció jurídica, del creixement dels serveis per a pimes i autònoms, del creixement del mercat d’habitatge de lloguer i de les assegurances de protecció de pagaments i de les efectes de les noves tecnologies.

El Sr. Vicente Cancio, CEO del Grup Zurich a Espanya, va parlar de la situació i perspectives del ram d’automòbils. Va comentar que les primes del ram el 2020 van ser de prop d’11.000 milions d’euros, una xifra similar a la dels darrers anys. Va comentar que la sinistralitat del ram el 2021 ha estat superior a la del 2020 (aquesta última molt condicionada per les mesures de confinament del còvid), fet que va portar la ràtio combinada del ram al 94%. Com a reptes per al 2022 va destacar la incertesa econòmica, els canvis regulatoris, l’adaptació al vehicle del futur i les noves necessitats del client, l’ús més gran de la tecnologia i de la intel·ligència artificial en la tarifació, els nous models de distribució i els efectes del canvi climàtic, entre d’altres.

El Sr. Ricardo Pedraz, Soci Responsable de Finances Sostenibles d’Analistes Financers AFI, va parlar de la importància de la sostenibilitat per a les entitats asseguradores. Va comentar que la Unió Europea ha apostat per vincular el desenvolupament de la seva agenda verda amb el sector financer. Això afectarà també les entitats asseguradores, fonamentalment a la política d’inversions ia la subscripció d’assegurances. Va comentar que les entitats asseguradores hauran d’implementar estratègies sostenibles, ser molt transparents i mostrar la sostenibilitat de les activitats.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Sergio Álvarez, director general de la DGSFP. El Sr. Álvarez va parlar de la bona situació en què es troba el sector assegurador espanyol i europeu. La facturació de primes el 2021

Es pot veure els vídeos de les ponències al canal de YouTube del CAC