Notícies Published by: 0

Dijous passat dia 4 d’abril de 2019, a l’Auditori Torre Banc de Sabadell, de Barcelona, es va celebrar un Debat sobre “El futur de les pensions”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i per la Càtedra ICEA-UB de la Universitat de Barcelona (UB), en què van participar diferents representants dels principals partits polítics que concorren a les eleccions d’abril de 2019.

Van participar en el Debat: Sergio Del Campo (Ciudadanos), Mercè Perea (PSC), Maite Rivero (PDeCAT), Josep Rufà (ERC) i Aina Vidal (En Comú Podem). El debat va estar moderat per la Clara Armengol (CAC).

En el debat es va parlar de la viabilitat i suficiència del sistema de pensions, de les propostes sobre l’edat ordinària de jubilació, de l’aplicació de l’índex de revalorització en les pensions i del factor de sostenibilitat, de les propostes dels diferents partits per assegurar la sostenibilitat de les pensions, dels sistemes complementaris i el seu possible foment i, finalment, de les mesures que s’haurien de dur a terme per millorar la formació dels ciutadans i la informació que haurien de rebre, per prendre les decisions adients, en el moment oportú.

Els participants es van mostrar partidaris de l’actual sistema de pensions de repartiment. Van comentar que s’haurien d’abordar reformes per assegurar la seva sostenibilitat, apuntant diferents propostes: millorar l’eficiència del sistema, passar als PGE algunes partides de despesa, actualment a càrrec de la seguretat social, alguns opinen que s’hauria d’augmentar el finançament del sistema mitjançant impostos , altres que s’hauria de considerar la totalitat de la vida laboral en el càlcul de les pensions, entre d’altres.

Respecte l’edat de jubilació, alguns consideren oportú vincular-la a l’esperança de vida, altres opinen que s’hauria de flexibilitzar el sistema, per permetre compaginar la jubilació i el treball, avançar la jubilació en cas de certes professions o de persones que portin cotitzats molts anys, per exemple.

Pel que fa al foment dels sistemes alternatius, l’opinió general és que s’haurien de fomentar els plans de pensions d’empresa (tercer pilar) i no els plans individuals (segon pilar). En aquest sentit, l’opinió general és que els baixos salaris dificulten l’estalvi, per a potenciar l’estalvi s’hauria d’abordar el problema dels baixos salaris i de la productivitat.

Pel que fa a la formació dels ciutadans, l’opinió general és que s’hauria d’introduir formació a les escoles, per ensenyar sobre les prestacions de la seguretat social i dels sistemes alternatius.

També es considera necessari informar de les pensions estimades a la jubilació, tal com preveia la reforma del 2011, evitant en tot cas l’alarmisme, donant confiança als ciutadans.

L’opinió general és que el sistema de pensions públic ha de ser sostenible i que les pensions han de permetre viure amb dignitat als ciutadans, per la qual cosa es requereixen millors salaris i majors cotitzacions al sistema de seguretat social.

Alguns participants van opinar que els països que potencien el segon i tercer pilar suporten millor les crisis econòmiques que els que no ho fan tant.

Tots els participants van destacar la necessitat de tornar als consensos del Pacte de Toledo i de treure el debat de les pensions del terreny electoral.

Finalment, van tancar el Debat Manuela Bosch (UB) i Xavier Varea (UB), agraint als participants la seva col·laboració, destacant les aportacions que la professió actuarial pot fer en aquesta matèria.