Notícies Published by: 0

El dia 3 de març de 2016, a les 18 hores, i a la seu de UCEAC, es va celebrar la conferència “Perspectives per a la economia mundial: una especial consideració a la Xina”.

David_CanoLa conferencia va anar a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internacionales (AFI) i director general de AFI, Inversiones Financieras Globales.

El Sr. Cano va parlar de la situació de la economia mundial, que en els darrers mesos ha patit una caiguda d’activitat, especialment en alguns mercats emergents, als que s’ha desplaçat la crisi, que es va iniciar als USA al 2008.
Comenta també que, malgrat tot, les perspectives són positives, encara que hi ha factors de risc importants, especialment derivats de la crisi a la Xina, del baix preu del petroli i de la situació de la banca a Europa.

En el cas de la Xina, comenta que el principal problema es troba en l’endeutament de les empreses, i no pas en el de l’estat i de les famílies, restant importància a la caiguda de la borsa xinesa, molt petita en relació al seu PIB.

En el cas espanyol, destaca el bon comportament de l’economia i el canvi de model de creixement produït en els darrers anys, en els que les exportacions han agafat un pes molt important, decisiu en el creixement i consolidació de l’activitat econòmica.

A la Jornada van assistir 35 persones.

Perspectives per a l’economia mundial: una especial consideració a la Xina   PDFicon