Notícies Published by: 0

CONFERÈNCIA DE DAVID CANO (AFI) AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dilluns 13 de gener de 2020, a la seu de Foment de Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme la conferència Perspectives per a l’economia mundial: com gestionar una cartera en un entorn de tipus d’interès de l’0%, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’AFI.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

David Cano va parlar de la situació de l’economia i dels mercats financers, caracteritzada per un llarg període de baixa inflació i molt baixos tipus d’interès, propers al 0%, que s’estima seguiran per temps.

Va destacar que l’economia mundial, malgrat tot, té uns fonaments sòlids, especialment en el cas d’USA, la Xina i països emergents. Potser els dubtes més grans se centren a Europa i Japó, mercats amb baix creixement i molt baixa inflació, que no sembla hagi de canviar substancialment en el curt i mig termini, si no s’impulsen mesures fiscals que donin suport al creixement, com ara el “green deal”.

En la seva opinió no s’entreveuen riscos “estratègics” substancials en el curt termini pel que, segons ell, l’any 2020 els mercats financers es comportaran d’una forma positiva, amb un lleuger repunt del creixement del PIB mundial.

En aquesta situació, les inversions molt conservadores en renda fixa necessàriament seguiran perdent poder adquisitiu, de manera que per batre la inflació cal que els gestors introdueixin “risc” als seus carteres, a través de renda fixa “corporate”, renda variable, matèries primeres o empreses de sectors amb ampli marge de creixement, com els intensius en tecnologia.

Va comentar que els gestors de carteres han d’ampliar el seu camp d’actuació a altres mercats diferents a l’europeu, potser el que, juntament amb el japonès, alberga menors esperances de creixement i rendibilitat.

Segons l’opinió del Sr. Cano, l’estalviador ha de convertir-se en inversor, si vol que la rendibilitat dels seus estalvis superi la inflació. Ha d’estar disposat a acceptar que en algun moment la seva cartera aportarà pèrdues, però que a llarg termini aquestes seran compensades per beneficis i que la diversificació sempre suposa una menor volatilitat.

Van assistir a la conferència 46 persones.

L’any 2019 el CAC va organitzar 22 activitats de formació a les quals van assistir 479 persones, amb un total de 2.991 hores.

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ