Notícies Published by: 0

Comunicat de la Junta de Govern del CAC.

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha acordat, per àmplia majoria, fer pública la seva opinió sobre els esdeveniments que han tingut lloc a Catalunya els darrers dies arran de la sentència condemnatòria dictada contra representants electes i líders socials, tot respectant el pensament i sentiment de cadascuna de les persones col·legiades.

En aquest sentit, la Junta, d’acord amb els principis deontològics que regeixen l’exercici de la professió actuarial, vol fer palesa la seva neutralitat envers tots els corrents polítics i socials respectuosos amb la Declaració Universal dels Drets Humans adoptada i proclamada per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Per aquest motiu, manifesta la seva preocupació davant d’aquelles actuacions que puguin limitar el lliure exercici d’opcions polítiques legítimes i de drets fonamentals i expressa la seva solidaritat amb totes les persones afectades i llurs famílies.

La Junta considera que la societat catalana té dret a disposar de les vies institucionals que permetin el contrast i el debat de totes les opinions polítiques i socials plantejades de manera pacífica, sense cap altra limitació que el respecte a la dignitat de la persona.

Per últim, la Junta fa un crida al diàleg polític com a mitjà que permeti trobar solucions satisfactòries.

Barcelona, 21 d’octubre del 2019.

Miquel Viñals Fusté.
President.