Notícies Published by: 0

Cloenda de curs “COMPTABILITAT D’ASSEGURANCES: NIIF 9 i NIIF 17”, al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El dia 21 de novembre de 2019, es va clausurar en curs organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya “COMPTABILITAT D’ASSEGURANCES: NIIF 9 i NIIF 17“.

El curs es va dur a terme amb la col·laboració de Mazars i Deloitte, a les instal·lacions de FIATC Assegurances, de Barcelona.

Van participar en el curs, en qualitat de professors, els professionals següents: Miguel Ángel Merino i Jaime Zaro, de Mazars, i Arantxa Parada i Marta Escalera, de Deloitte.

En el curs es van abordar els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l’any 2022 i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La NIIF 9 introdueix canvis significatius en la valoració dels actius financers, que dependran d’una anàlisi del model de negoci de cada cartera i de les característiques dels respectius actius.

La NIIF 17 modifica substancialment la forma de comptabilitzar els contractes d’assegurances. Suposa un repte molt important per a les entitats asseguradores, ja que genera impactes rellevants en la forma de quantificar els beneficis i el patrimoni de les entitats, en la presentació de la informació (reporting) i en els sistemes d’informació de les entitats asseguradores, entre altres.

Van assistir a la Jornada 23 professionals.

L’any 2019 el CAC ha organitzat 22 activitats de formació a les que han assistit més de 500 persones.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. El 30 de setembre de 2019 el CAC ha certificat un total de 4.136 hores de formació als seus col·legiats.