Notícies Published by: 0

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE) disposa d’un Programa de Formació Professional Contínua (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

Cada col·legiat disposa d’un “Compte CPD” personalitzat en la qual s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i/o actualitzar el “Compte CPD” a través de la pàgina web.

A causa de la covid 19, el CAC va ampliar a 30 de juny de 2020 el termini per informar de les activitats de formació de l’any 2019.

Un cop finalitzat aquest termini, el CAC ha certificat un total de 8.134 hores de formació, corresponent a activitats de l’any 2019.

Del total d’hores de formació certificades, el 80% es corresponen a activitats de formació en el mateix CAC i el 92% han estat activitats de contingut tècnic.

Els Actuaris que hagin realitzat les hores establertes, rebran un Certificat CDP on acreditarà aquesta Certificació Anual.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 81 activitats de formació en què han participat més de 2.300 persones.

Barcelona,22 de ​​juliol de 2020