Notícies Published by: 0

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONS BRITÀNIC “AUTOMATIC ENROLMENT”, EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dijous 5 de març de 2020, a l’Auditori FIATC, a Barcelona, ​​es va dur a terme la conferència “Presentació de l’estudi sistema de pensions britànic Automatic Enrolment: un model a seguir?”, Organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

En la conferència es va presentar l’informe “Automatic Enrolment Britànic” elaborat per UNESPA pel Sr. Fernando Martínez-Cue.

Va participar en la presentació el Sr. Carlos Esquivias, responsable de la Comissió de Vida i Pensions d’Unespa i l’autor de l’estudi, Sr. Fernando Martínez-Cue, soci director de Martínez-Cue & Asociados.

La Jornada va ser coordinada per Clara Armengol, responsable de Sostenibilitat en Bansabadell Seguros i membre de la Junta de CAC.

Des de l’any 2012 els empresaris britànics estan obligats a inscriure automàticament a tots els seus empleats que compleixin amb unes condicions mínimes determinades en algun tipus de pla de previsió o instrument qualificat a l’efecte.

Aquest mecanisme, que s’anomena Automatic Enrolment (AE), suposa un sistema de previsió social empresarial complementària, obligatori per a l’empresari i voluntari per a l’empleat.

El sistema ha tingut un notable èxit. A finals de l’any 2017 el 99% de les grans empreses, el 97% de les mitjanes empreses i el 84% de les petites empreses, havien inscrit als seus empleats.

Des de 2012 més de 10 milions de treballadors han estat inscrits automàticament, dels quals un 91% s’ha mantingut en el sistema.

Al tancament del 2018 18,7 milions de treballadors britànics (87% el total de treballadors elegibles) eren partícips d’algun sistema de previsió social empresarial.

El sistema Automatic Enrolment (AE) pot ser un model per al nostre país, on la previsió social complementària no té el desenvolupament que hagués de tenir, per la qual cosa és del màxim interès conèixer l’experiència del model britànic.

Van assistir a la conferència 40 persones.

L’any 2019 el CAC va organitzar 22 activitats de formació a les quals van assistir 516 persones, amb un total de 3.105 hores.