Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Conferència Perspectives per a l'economia 2020

Description:

Perspectives per a l’economia mundial:  Cóm gestionar una cartera en un entorn de tipus d’interès del 0%.

a càrrec de

Sr. David Cano Martínez

Soci d’Analistas Financieros Internacionales (Afi) i Director General d’ Afi Inversiones Globales, SGIIC.

 

Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Analistas Financieros Internacionales (Afi) és una entitat de referència en la prestació de serveis professionals en l'àmbit econòmic-financer i de gestió de riscos, així com en la formació especialitzada en finances. En els seus 25 anys d'història, ha desenvolupat una oferta àmplia per a companyies asseguradores, complementària a la que desenvolupa per a entitats financeres, empreses de serveis d'inversió, grans corporacions o administracions públiques, etc. En aquesta oferta s'inclouen aspectes relacionats amb la gestió de riscos, l'adaptació a Solvència II (requeriments de capital via fórmula estàndard i models interns, generació d'escenaris estocàstics, etc.), eines (simuladors) de suport a la comercialització de plans de pensions i assegurances d'estalvi, valoració d'instruments financers o operacions corporatives. En tots aquests àmbits, el nostre enfocament busca relacions de continuïtat amb els nostres clients que aportin el màxim valor, d'acord amb la capacitació i experiència dels equips i a la flexibilitat en l'adaptació de l'oferta a les necessitats particulars de cada companyia.

 

David Cano Martínez

Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses i Màster en Finances Quantitatives, Soci d'Analistas Financieros Internacionales (Afi) i director general d'Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI, la filial del Grup Afi especialitzada en l'assessorament en gestió de patrimonis, fons d'inversió i fons de pensions. A més, és assessor de capçalera d'algunes de les principals multinacionals espanyoles en gestió i cobertures del risc de tipus d'interès i de canvi. És coautor d'una desena de llibres d'economia i de més de 30 articles sobre política monetària, mercats financers i finances empresarials. És professor dels més prestigiosos centres de postgrau en finances espanyols en matèries com gestió de carteres, mercats financers i economia internacional. Col·labora habitualment en els mitjans de comunicació especialitzats.

CPD:

El curs computarà 1,5 hores als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Price: EUR0.00

Start Time: 6:00 pm
End Time: 7:30 pm

Date: 13 Gener, 2020

Adreça:
Edifici Foment de Treball
Via Laietana, 32 4pl
Sala B - planta principal
Barcelona
08003
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso