Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs Provisió d'Assegurances de Vida: Metodologies de càlcul

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

Els presentem el curs PROVISIÓ D'ASSEGURANCES DE VIDA: METODOLOGIES DE CÀLCUL.

El curs, de 8 hores de durada, es durà a terme el dia 3 de juny de 2019, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, amb la col·laboració de Milliman.

Les entitats que operen en el ram de Vida tenen la necessitat de realitzar tres tipus diferents de càlculs per a la provisió d'assegurances de vida (PSV).

Cadascun d’ells té una finalitat concreta:

 • Metodologia 1: Per a la gestió diària de les pòlisses, els càlculs de rescats o participació en beneficis, per exemple, utilitzen la provisió matemàtica tècnica.
 • Metodologia 2: Per determinar les provisions que han de figurar en el balanç comptable de l'entitat, es calculen les provisions matemàtiques comptables.
 • Metodologia 3: Finalment, per a la determinació del balanç econòmic, dins de l'entorn de Solvència II, es calcula la provisió d'assegurances de vida "Best Estimate".

És bàsic tenir una visió integral d'aquests càlculs, ja que, encara que es basen en un important conjunt de dades comunes, també incorporen altres més específics que donen lloc al fet que les valoracions siguin diferents.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall les diferents metodologies que han d'utilitzar (o valorar la seva utilització) les entitats asseguradores per al càlcul de la provisió d'assegurances de vida.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- PROGRAMA.

Dia: 3 de juny de 2019, de 9:00h a 18:00h

 • A càrrec del Sr. PIERO BACIGALUPO, actuari i consultor, Manager de Milliman Espanya.
 • CONTINGUT

Introducció

Provisió Matemàtica Comptable Actual:

 • Principis & Legislació rellevant.
 • Components & Descompte.
 • Metodologia de càlcul de la provisió matemàtica tècnica.
 • Sobredotacions de provisió.
 • Exemples pràctics.

Provisió Tècnica de Solvència II:

 • Principis & Legislació rellevant.
 • Components & Hipòtesi Best Estimate.
 • Metodologia de càlcul.
 • Exemples pràctics.
 • Diferències amb la provisió matemàtica comptable actual.

Passiu IFRS17:

 • Principis & Legislació rellevant.
 • Metodologies de càlcul: BBA vs. PAA vs VFA.
 • Components & Hipòtesi.
 • Exemples pràctics.
 • Impacte en comptabilitat local actual.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 375

El preu inclou l'assistència al curs, cafè i dinar.

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori de ZURICH, Via Augusta, 200, de Barcelona.

Data: 3 de juny de 2019

horari: de 9:00h a 18:00h

5.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

 

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso