Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs La Funció Actuarial

Description:

Li presentem la 2ª edició del curs de “LA FUNCIÓ ACTUARIAL”, que forma part del programa de cursos de Solvència II del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El curs de 32,5 hores de durada aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació sobre la Funció Actuarial, així com la pròpia regulació professional.

Tota aquesta regulació estableix que l’abast de la Funció Actuarial comprèn els aspectes relacionats amb:

• Provisions Tècniques
• Subscripció
• Reassegurança
• Suport a la Gestió de Riscos

De manera que en la Funció Actuarial s’exigeix a l’actuari:

• Emetre una opinió professional independent
• Elaborar un Informe Actuarial, per a l’Òrgan d’Administració de l’Entitat
• Elaborar un resum de l’Informe Actuarial, per a la DGSFP

Tot això assigna un plus de responsabilitat a l’actuari, quan està exercint la Funció Actuarial, malgrat que pugui estar actuant com a “professional por compte d’altri”.

Aquest curs dissenyat pel Col·legi persegueix que s’abordi d’una forma molt pràctica i en profunditat els 4 camps d’actuació de la Funció Actuarial, amb l’objectiu de donar resposta a les preguntes seguents:

• Què s’espera de la Funció Actuarial de/a l’Entitat?
• Quina és la ubicació de la Funció Actuarial en el sistema de gestió de l'Entitat?

Comptarem per a això i per a cada àrea (Provisions Tècniques, Subscripció, Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en projectes en entitats asseguradores en l’exercici de la Funció Actuarial, així com responsables de la Funció Actuarial en entitats asseguradores.

S’ha dissenyat com un Curs Modular, cosa que permet fer-ho de forma global o bé escollir els mòduls separadament (distingint entre vida i no vida). Determinats mòduls són comuns a vida i a no vida.

Tot i que la Legislació no reserva la Funció Actuarial de manera exclusiva als actuaris, entenem, que per l’abast de les competències que exigeix l’exercici de la Funció Actuarial, els actuaris són els professionals millor preparats per dur-la a terme.

El curs va dirigit especialment a:

- Actuaris amb coneixements en Solvència II d’entitats asseguradores o de consultores/auditores.
- Actuaris que estan desenvolupant tasques relacionades amb la Funció Actuarial en departaments/àrees d’entitats asseguradores.
- Actuaris que vulguin dirigir la seva trajectòria professional cap a la Funció Actuarial.

Volem proporcionar als actuaris els mitjans necessaris per a facilitar l’adaptació de la seva expertesa professional a aquest nou marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

PROGRAMA

M.1 OBJECTE DEL CURS
M.2 SUBSCRIPCIÓ VIDA
M.3 SUBSCRIPCIÓ NO VIDA
M.4 PROVISIONS TÈCNIQUES NO VIDA
M.5 PROVISIONS TÈCNIQUES DECESSOS
M.6 PROVISIONS TÈCNIQUES VIDA
M.7 REASSEGURANÇA
M.8 GESTIÓ DE RISCOS
M.9 L’INFORME ACTUARIAL

VEURE EL PROGRAMA DETALLAT

 

INFORMACIÓ GENERAL
Lloc de celebració: Sala d’Actes, Generalitat de Catalunya, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, 08010
Horari: De dilluns a dijous, 17:00h a 19:30h
Dates: 6 de Juny 2018 - 27 de Juny 2018

S’exigeix l’assistència mínima del 80% per a l’obtenció del Diploma d’Aprofitament.

Quota d’inscripció (euros) – IVA del 21% NO INCLÒS

Membres Titulars i Treballadors de Membres Protectors: Curs Global 975€, Mòdul Vida 500€, Mòdul No vida 500€
Membres Titulars a l'atur i Estudiants: Curs Global 475€, Mòdul Vida 300€, Mòdul No vida 300€
Altres: Curs Global 1.200€, Mòdul Vida 900€, Mòdul No vida 900€

INSCRIPCIONS A TRAVÉS DE actuaris@actuaris.org

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso