Webinar de Miguel Ángel Menéndez, director de l’àrea de previsió i pensions de Mercer

CONFERÈNCIA DEL SR. MIGUEL ÁNGEL MENÉNDEZ, DIRECTOR DE L’ÀREA DE PREVISIÓ I PENSIONS DE MERCER, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 22 de juny de 2020 es va dur a terme la conferència “Presentació de l’Informe” Melbourne Mercer Global Pensions Index (MMGPI)”, a càrrec del Sr. Miguel Ángel Menéndez, director de l’àrea de previsió i pensions de Mercer.

El Sr. Menéndez va presentar els aspectes principals de la 11a edició de l’informe “Melbourne Mercer Global Pensions Index – MMGPI”, estudi que anualment publica Mercer i que analitza i valora els sistemes de pensions públics i privats de 37 països, entre ells Espanya, que representen el 63% de la població mundial.

L’estudi pretén dur a terme una valoració objectiva dels diferents sistemes de pensions públics i privats dels 37 països, puntuant tres aspectes fonamentals: la suficiència, els mecanismes de governança i la sostenibilitat i els dels sistemes de pensions.

En l’apartat SUFICIÈNCIA, l’informe MMGPI atorga a el sistema públic i privat de pensions espanyol la posició 13 sobre els 37 països de l’estudi. En aquest apartat el pes fonamental es deu a l’aportació de les pensions públiques, amb una taxa de substitució sobre els salaris de l’78%, la segona més alta entre els països de l’OCDE. En canvi, el pes de les pensions privades és molt limitat, inferior al d’altres països.

En l’apartat GOVERNANÇA (legislació, informació a pensionistes, etc.), l’índex MMGPI atorga a el sistema de pensions espanyol la posició 22 sobre els 37 països de l’estudi.

En canvi, en l’apartat SOSTENIBILITAT, l’índex MMGPI atorga a el sistema de pensions espanyol la posició 35 sobre els 37 països de l’estudi, una de les més baixes de l’estudi. Destaca l’estudi les debilitats del nostre sistema públic de pensions, un sistema de repartiment, amb un dèficit de 18.000 milions d’euros / any, amb un futur incert de no emprendre reformes urgentment, donada l’evolució de la demografia al nostre país.

Finalment, el Sr. Menéndez va comentar algunes recomanacions de l’informe MMGPI per al cas d’Espanya: entre d’altres, ajustar l’edat efectiva de la jubilació i l’import de les pensions a l’esperança de vida, incrementar la taxa d’activitat, especialment per al col·lectiu entre 55-65 anys i potenciar l’estalvi privat en sistemes de pensions, especialment en l’àmbit de l’empresa.

Descarrega presentació

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de l’covid 19.

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 10 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 600 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona, ​​24 de juny de 2020