Miquel Viñals, Col·legi d’Actuaris de Catalunya

Miquel Viñals, Col·legi d'Actuaris de Catalunya

Miquel Viñals, Col·legi d’Actuaris de Catalunya