Protecció de dades

D’acord amb les determinacions establertes a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre sobre la Protecció de dades de caràcter personal i altres normes concordants, els informem que les dades personals que ens siguin facilitades mitjançant aquesta web, seran integrades al fitxer automatitzat del Col·legi d’Actuaris de Catalunya amb la finalitat exclusiva de mantenir-los informats sobre qualsevol novetat o servei relacionat amb la nostra empresa.

En tot moment poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació a
COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA – C/ Via Laietana, 32, 4a planta – 08003 Barcelona

Telèfon 933 19 08 18
E-mail: actuaris@actuaris.org