Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - El RD 738/2020 i els seus efectes sobre els plans i fons de pensions

Description:

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

El Reial Decret 738/2020 i els seus efectes sobre els plans i fons de pensions

 

A càrrec del

Sra. María Francisca Gómez-Jover, Sotsdirectora General d’Organització, Estudis i Previsió Social Complementària de la DGSFP

 

El webinar tindrà lloc el dia 25 de novembre de 2020, a les 18 hores

(Durada estimada: 45 minuts)

 

CONTINGUT

El BOE del 7 d’agost de 2020 va publicar el Reial Decret 738/220, per el qual es modifiquen determinats aspectes del Reglament de Plans i Fons de Pensions i del ROSSP. El Reial Decret avança en la transposició a la legislació espanyola de diverses directives que afecten als fons de pensions i a les assegurances, entre altres a la Directiva 2016/2341 de plans i fons de pensions d’ocupació.

La nova normativa, entre altres aspectes, regula el dret d’informació de partícips i beneficiaris i el sistema de govern dels fons de pensions d’ocupació.

Amb la finalitat d’augmentar la protecció als partícips i beneficiaris, les gestores de fons de pensions hauran d’informar als seus clients dels riscos assumits pel fons, de les comissions i de les prestacions estimades a la jubilació, entre altres. En aquest sentit, s’introdueix el “Document de Prestació de Pensió” que haurà d’informar al beneficiari de la prestació estimada a la jubilació, hipòtesis emprades, previsió d’escenaris i opcions de cobrament de les prestacions.

Així mateix es regula el Sistema de Govern dels fons de pensions d’ocupació, amb l’objectiu de garantir la apropiada gestió dels riscos del fons de pensions i de la protecció dels partícips i beneficiaris.

Al webinar es tractaran els aspectes fonamentals de la Norma i els seus efectes en la gestió dels plans i fons de pensions.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Es pot descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al webinar també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 24 de novembre de 2020.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso