Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació en R

Description:

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el curs online de PROGRAMACIÓ EN R.

El curs, de 6 dies i 12 hores de durada, es durà a terme els dies 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació R és un dels més utilitzats pels actuaris i científics de dades arreu del món. R és un llenguatge funcional i també orientat a objectes que permet l'automatització de processos de dades, creació de models estadístics, anàlisi de dades, creació de quadres de comandament, etc. R, a més, compta amb innumerables llibreries per a la modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

El coneixement de Programació en R permet realitzar tant anàlisis interactius com la creació de programes en producció dins de les companyies.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS.

Les possibilitats del llenguatge de programació R són innumerables i diverses, encara que es requereix d'una mínima base per poder avançar.

L'objectiu principal del curs online és oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne podrà començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès.

3.- METODOLOGIA.

El curs té una component pràctica molt important.

Parteix de l'explicació inicial dels conceptes bàsics de programació. Posteriorment progressar cap a conceptes més avançats, que l'alumne haurà de practicar mitjançant la realització dels exercicis que li seran proposats.

4.- DATES I HORARI.

DATES: 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

5.- PROGRAMA.

 • Introducció a el curs.
 • Què és R i com utilitzar-lo.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Controladors de versions.
 • Control de llibreries i versions.
 • Tipus de dades.
 • Estructures de dades.
 • Objectes, classes i mètodes.
 • Operadors lògics.
 • Fluxos amb condicionals, for loop i while.
 • Vectorització.
 • Funcions matemàtiques i estadístiques.
 • Contrastos d'hipòtesis.
 • Números aleatoris i distribucions de probabilitat.
 • Correlació i regressió.
 • Manipulació i tractament de les dades.
 • Importació de dades i connexió a bases de dades.
 • Exportació de dades.
 • Creació de funcions i bones pràctiques.
 • Introducció als gràfics.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics de l'àmbit financer i assegurador per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

6.- PROFESSOR.

Sr. Francesc Vallvé Rodríguez, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de Barcelona (UB).

Té més de deu anys d'experiència professional en consultores i asseguradores.

En els últims anys ha liderat projectes en entorns de programació en R i ha format a alumnes en diferents organitzacions i al Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

En el seu entorn laboral desenvolupa i participa en projectes actuarials i de dades per a companyies asseguradores per al tractament, automatització, anàlisi, modelització i visualització de les dades.

Actualment treballa per a una asseguradora internacional com a desenvolupador en R per Solvència II a Amsterdam (Països Baixos).

7.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 525

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

8.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

9.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR350.00 + 21.00%

Start Date: 01/10/2020
End Date: 08/10/2020

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso