Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació en R

Description:

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el curs online de PROGRAMACIÓ EN R.

El curs, de 6 dies i 12 hores de durada, es durà a terme els dies 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació R és un dels més utilitzats pels actuaris i científics de dades arreu del món. R és un llenguatge funcional i també orientat a objectes que permet l'automatització de processos de dades, creació de models estadístics, anàlisi de dades, creació de quadres de comandament, etc. R, a més, compta amb innumerables llibreries per a la modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

El coneixement de Programació en R permet realitzar tant anàlisis interactius com la creació de programes en producció dins de les companyies.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS.

Les possibilitats del llenguatge de programació R són innumerables i diverses, encara que es requereix d'una mínima base per poder avançar.

L'objectiu principal del curs online és oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne podrà començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès.

3.- METODOLOGIA.

El curs té una component pràctica molt important.

Parteix de l'explicació inicial dels conceptes bàsics de programació. Posteriorment progressar cap a conceptes més avançats, que l'alumne haurà de practicar mitjançant la realització dels exercicis que li seran proposats.

4.- DATES I HORARI.

DATES: 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

5.- PROGRAMA.

 • Introducció a el curs.
 • Què és R i com utilitzar-lo.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Controladors de versions.
 • Control de llibreries i versions.
 • Tipus de dades.
 • Estructures de dades.
 • Objectes, classes i mètodes.
 • Operadors lògics.
 • Fluxos amb condicionals, for loop i while.
 • Vectorització.
 • Funcions matemàtiques i estadístiques.
 • Contrastos d'hipòtesis.
 • Números aleatoris i distribucions de probabilitat.
 • Correlació i regressió.
 • Manipulació i tractament de les dades.
 • Importació de dades i connexió a bases de dades.
 • Exportació de dades.
 • Creació de funcions i bones pràctiques.
 • Introducció als gràfics.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics de l'àmbit financer i assegurador per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

6.- PROFESSOR.

Sr. Francesc Vallvé Rodríguez, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de Barcelona (UB).

Té més de deu anys d'experiència professional en consultores i asseguradores.

En els últims anys ha liderat projectes en entorns de programació en R i ha format a alumnes en diferents organitzacions i al Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

En el seu entorn laboral desenvolupa i participa en projectes actuarials i de dades per a companyies asseguradores per al tractament, automatització, anàlisi, modelització i visualització de les dades.

Actualment treballa per a una asseguradora internacional com a desenvolupador en R per Solvència II a Amsterdam (Països Baixos).

7.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 525

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

8.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

9.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

 

PLACES EXHAURIDES

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso