Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Per què és necessària una regulació com Solvència II?

Description:

Per què és necessària una regulació com Solvència II?

a càrrec de

Judith Pujol, sòcia FAAS EY.

El webinar tindrà lloc dijous, dia 30 d’abril de 2020, a les 18 hores

(Durada estimada: 30 minuts)

 

CONTINGUT

El 17 de desembre de 2009 va ser publicada la Directiva de Solvència II, el principal objectiu era el de reforçar la solvència de les entitats asseguradores i els mecanismes de transparència. La Directiva, que portava anys gestant-se, es va veure més necessària, si és possible, un cop vistes les experiències de la crisi financera que es va generalitzar a partir de l'any 2008, després de la fallida del banc Lehman Brothers. La Directiva de Solvència II va ser adaptada a la regulació espanyola en l'any 2015, mitjançant la Llei 20/2015 de 14 de juliol (LOSSEAR) i el Reial Decret 1060/2015 (ROSSEAR), que van entrar en vigor l'any 2016.

Des de l'entrada en vigor de la LOSSEAR i de l'ROSSEAR la gestió de les entitats asseguradores ha canviat radicalment, amb un major pes en la gestió de riscos, quantificació de la solvència basada en els riscos i un reporting molt més exhaustiu. La Directiva de Solvència II està en un procés constant de revisió. Judith Pujol ens parlarà de l'origen de la normativa Solvència II, de la seva entrada en vigor al nostre mercat l'any 2016, dels principals efectes introduïts pel Reglament Delegat(UE) 2019/981 i dels importants canvis que s'espera s'aprovin en l'any 2020 derivats de l'adaptació de la Directiva de Solvència II, que afectaran fonamentalment a les garanties a llarg termini i noves mesures de regulació macro prudencials, entre d'altres.

 

REQUERIMIENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex©. Si us plau, reviseu que el seu equip disposa d’aquest sistema de comunicació. Es pot descarregar gratuïtament a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

Si us plau, asseguris que abans de la connexió el seu accés a Internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora als efectes del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció obligatòria i GRATUÏTA abans del 29 d’abril de 2020.

Les persones inscrites rebran una invitació per correu electrònic per accedir al webinar.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso