Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada Aplicacions pràctiques de tècniques de advanced analytics

Description:

Data: 12 de novembre de 2019, de 9:30 hores a 14:00 hores.

1.- PRESENTACIÓ.

Per competir amb èxit, les entitats asseguradores han de disposar d'una bona estratègia de gestió de dades, a més de les capacitats analítiques i tecnològiques per explotar el seu immens valor.

Les entitats d'assegurances poden gestionar les seves dades mitjançant tècniques advanced analytics per conèixer i predir el comportament dels seus clients, per a l'estratègia de determinació de les tarifes (pricing), per a la gestió de la subscripció d'assegurances (underwriting analytics), i la gestió de sinistres i del frau (claims analytics), entre d'altres utilitats.

A la Jornada s'analitzarà el valor que aporten les tècniques d’ advanced analytics en la gestió de les assegurances no vida.

També es veuran les algunes aplicacions pràctiques de les tècniques d’ advanced analytics en la subscripció d'assegurances no vida , gestió de sinistres i en el control del frau.

La Jornada ha estat organitzada en col·laboració amb Willis Towers Watson, uns dels millors especialistes en aquesta matèria en el nostre mercat.

Comptarem també amb les aportacions d'Allianz, que ens parlarà de les seves experiències en l'aplicació de les tècniques d’ advanced analytics en la seva entitat.

2.- PROGRAMA.

09:30h - 09:35h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec del Sr. Xavier Plana, partner de Triple A Risk Finance Spain i vicepresident del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

09:35h - 10:15h Aportacions de les tècniques d' Advanced Analytics a la cadena de valor de les entitats asseguradores, a càrrec del Sr. Manuel de la Rosa.

10:15h - 11:00h Aplicacions pràctiques de les tècniques d’ Advanced Analytics per al control del frau, de la gestió dels sinistres i de la subscripció d'assegurances, d'una entitat d'assegurances generals, a càrrec de la Sra. María Jesús Guitard.

11:00h - 11:30h  Pausa per cafè.

11:30h - 12:30h Continuació d'Aplicacions pràctiques de les tècniques d' Advanced Analytics per al control del frau, de la gestió dels sinistres i de la subscripció d'assegurances, d'una entitat d'assegurances generals, a càrrec de la Sra. María Jesús Guitard.

12:30h - 13:30h Experiència d'Allianz en l'aplicació de tècniques d' Advanced Analytics, a càrrec de Sr. Eduard Antolín i Sr. Stefano Saini.

13:30h - 14:00h Torn obert de paraules.

14:00h Cloenda de la Jornada.

3.- PONENTS.

Sr. Manuel De la Rosa, actuari, Sales and Practice Leader, de Willis Towers Watson

Sra. María Jesús Guitard, actuaria, Consultora, de Willis Towers Watson.

Sr. Eduard Antolín, Director de l'Àrea Tècnica d'Automòbils i Particulars, d’Alllianz.

Sr. Stefano Saini, Director de Bussines Analytics, d'Allianz.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
250 375

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

LLOC DE CELEBRACIÓ.

Auditori d'Allianz, carrer de Tarragona, 109, de Barcelona.

5.- CPD.

El curs computarà 4,5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso