Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Declaració prestacions de pensió: Nova obligació?

Description:

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

 

Declaració prestacions de pensió: Nova obligació?.

 

A càrrec de

Sra. Carolina Fernández, Subdirectora Regulació i Public Policy. INVERCO

Sr. José Luis Manrique, Director d'Estudis i Estadística. INVERCO

I

Sra. Teresa Álvarez, Sra. Lidia Martínez i Sr. Emilio Vicente, Actuaris del

Grup de Treball de Pensions i Seguretat Social del CAC

 

El webinar tindrà lloc el dia dimarts 11 de juny de 2024, a les 18 hores

(Durada estimada:  60 minuts)

 

 CONTINGUT

“Circular de 19 de febrer de 2024, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, per la qual s'estableixen les normes per calcular les previsions de prestacions de pensió, als efectes de la informació que se subministra als partícips dels plans de pensions d'ocupació a la declaració de les prestacions de pensió”

Aquesta circular neix com a resposta a la necessitat de concretar les variables que poden influir en el càlcul als efectes de la informació de la declaració de les prestacions de pensió, de manera que aquesta sigui completa, clara, personalitzada i de fàcil comprensió, per que així permeti als partícips adoptar de manera fundada les seves decisions sobre la seva jubilació.

Al webinar s'exposarà l'anàlisi detallada que ha realitzat INVERCO sobre la Circular (impactes sobre les Gestores, informació a facilitar, criteris sobre les variables necessàries per al càlcul, …) així com una visió pràctica elaborada pel Grup de Treball de Pensions i Seguretat Social del CAC.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 10 de juny de 2024.

Price: EUR0.00

Date: 11/06/2024

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso