Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Solvència II: Principals modificacions al 2024. Reptes i oportunitats.

Description:

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

 

Us presentem el curs SOLVÈNCIA II: PRINCIPALS MODIFICACIONS AL 2024. REPTES I OPORTUNITATS.

El curs, en modalitat online i de 2 hores de durada, es durà a terme els dies 13 i 14 de febrer del 2024, de 18 a 19 hores, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, amb la col·laboració d'Analistas Financieros (AFI).

El 13 de desembre passat es va arribar a un acord provisional entre el Consell i el Parlament de la UE sobre modificacions a Solvència II i les noves regles per a la recuperació i la resolució d'entitats d'assegurances (IRRD). Solvència II busca enfortir el paper del sector assegurador en inversions a llarg termini per a negocis europeus i millorar la resiliència del sector. Cal esmentar com a aspecte destacat les modificacions en corbes de tipus d’interès i mesures de garanties a llarg termini. Per la seva banda, la IRRD busca una intervenció primerenca en situacions de crisi financera en asseguradores per protegir els titulars de pòlisses i minimitzar impactes econòmics.

La modificació busca així mateix simplificar regles per a asseguradores més petites, millorar la coordinació entre autoritats supervisores nacionals i enfortir la protecció al consumidor en comprar assegurances en altres països de la UE. S'espera que el 2024 estiguin aprovades les modificacions de la Directiva de Solvència II i de la IRRD.

L'Objectiu d'aquest curs és fer un recorregut dels canvis d'acord amb les darreres modificacions publicades, identificant els reptes i les oportunitats que es trobaran les entitats asseguradores.

 

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats a conèixer les novetats relacionades amb la modificació de Solvència II i IRRD. En concret, a les àrees d'inversió, actuarial, riscos, compliment regulatori, gestió de capital…

Al Curs es tractaran amb detall els punts següents:

 • Mesures de garanties a llarg termini i riscs de renda variable.
 • Requeriments de capital.
 • Proporcionalitat.
 • Política macroprudencial.
 • Recuperació i resolució.
 • Esquemes de garanties d’assegurances.

 

3.- PONENT.

Ignacio Blasco, consultor sènior de l'Àrea d'Assegurances d'Afi.

 

4.- PROGRAMA.

Primer dia

 1. Presentació de la jornada.
 2. Canvis de la Directiva de Solvència:
  • Entitats de perfil de baix risc (Proporcionalitat)
  • Inversió a llarg termini: renda variable, sostenibilitat i mesures de garanties a llarg termini.
  • Millora de la supervisió de grups i transfronterera: Política macroprudencial, Recuperació i resolució i Esquemes de garanties d’assegurances.
  • Casos pràctics.

 

Segon dia

 1. Modificació Solvència II: garanties a llarg termini.
 2. El nou ajustament de volatilitat.
 3. Tipus d’interès a llarg termini.
 4. Casos pràctics.
 5. Col·loqui i Tancament de la Jornada.

 

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
100 50 150

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

5.- CPD.

El curs computarà 2 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso