Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Perspectives i principals tendències del mercat de Reassegurança

Description:

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

 

PERSPECTIVES I PRINCIPALS TENDÈNCIES DEL MERCAT DE REASSEGURANÇA

 

A càrrec de

Sr. Artur Reñé, CEO de Guy Carpenter Iberia.

 

El webinar tindrà lloc el dijous dia 30 de novembre de 2023, a les 18 hores

(Durada estimada:  60 minuts)

 

CONTINGUT

Fa pocs dies, a finals d'octubre, va concloure el congrés de Reassegurança de Baden Baden que ha permès confirmar les tendències de comportament del mercat de reassegurança de cara a la propera renovació.

Com en anys recents, es percep una generalitzada tònica restrictiva entre els mercats que, malgrat millorar clarament els seus resultats, fruit de l' enduriment de les condicions durant els darrers dos exercicis, perceben una inestabilitat i incertesa en molts àmbits que no animen a l' optimisme i afavoreixen les polítiques conservadores que la majoria d' ells estan adoptant.

Els resultats tècnics a la fi del primer semestre de 2023 són més satisfactoris per als reasseguradors que en períodes anteriors. A més, els ingressos per inversions han augmentat, amb la reinversió d'actius a tipus significativament més elevats, ha millorat la ràtio combinada i s'han superat les minusvalideses d'alguns actius de renda fixa que van perdre valor l'any 2022.

Amb tot això, s'estima que el retorn sobre el capital (RoE) pot assolir nivells suficients per fer de nou atractiva la indústria i suportar el major cost de capital que actualment existeix a causa de la pujada tan important de tipus d'interès, sobretot als Estats Units.

No obstant això, no tot són bones notícies. Les catàstrofes naturals van produir en el primer semestre de 2023 més de 50 mil milions de dòlars en pèrdues assegurades en la indústria. A més, en els últims mesos hem tingut una concentració d'esdeveniments mitjans, sobretot a Europa, que tenen un impacte més directe en el mercat espanyol, ja que afecten reasseguradors que operen principalment al nostre continent.

D'altra banda, malgrat una reducció de la inflació, que podríem qualificar de titubejant, aquesta continua impactant sobre els munts dels sinistres, cosa que planteja un risc important per a asseguradores i reasseguradores.

Els tipus d' interès segueixen elevats, les perspectives de futurs augments de tipus són encara possibles, en un context d' inflació no del tot controlada, moderació del creixement econòmic i sobretot gran incertesa geopolítica, que fàcilment pot comportar un nou increment del preu del petroli i de l' energia en general i el seu immediat impacte en la inflació i en el creixement.

Podem concloure que la demanda de capacitat de reassegurança augmenta, ja que els asseguradors busquen retorns estables i protecció d'alt nivell per fer front als nous desafiaments que hem comentat anteriorment. Hi hem d'afegir l'impacte del canvi climàtic, que sens dubte incrementa la freqüència, intensitat i ventall d'esdeveniments als quals estan exposades les asseguradores.

Quant a l'oferta, esperem per a la renovació de 2024 suficient capacitat per a cobertures que resultin atractives per als Reasseguradors i sempre a preus que els ofereixin un marge adequat sota l'actual entorn.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua de CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 28 de novembre de 2023.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso