Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

Description:

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs online Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17 que es durà a terme els dies 2, 3, 4, 5 i 9 d'octubre de 2023 de 18 a 20 hores, en col·laboració amb Mazars i Deloitte.

El curs, de 5 dies i 10 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que van entrar en vigor aquest any 2023 per a les empreses o grups que cotitzen a la borsa i, amb posterioritat, ho faran la resta de les entitats asseguradores. Sens dubte, suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores i obliga a preparar-los amb prou antelació.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

Al curs abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17. El curs té una finalitat pràctica i s'hi presentaran diferents exemples de comptabilització d'actius financers i d'operacions d'assegurances sota la nova normativa.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs online va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats a conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que aquesta tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar-ne l'adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs online serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA PART. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 9

Dies: 2 i 3  d'octubre de 2023, de 18:00h a 20:00h (2h)

 • A càrrec del Sr. Miguel Ángel Merino i del Sr. Daniel Centelles, de MAZARS.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació reguladora.
  • Classificació i mesurament d'instruments financers:
   • Instruments a valor raonable.
   • Instruments a cost amortitzat.
   • SPPI Test.
   • Model de negoci.
   • Reclassificació actius financers.
   • Exemples de comptabilització.
  • Deteriorament:
   • Conceptes del deteriorament.
   • Enfocament pèrdua incorreguda vs enfocament pèrdua esperada.
   • Exemples de càlcul i comptabilització del deteriorament.
  • Derivats i cobertures:
   • Visió General dels instruments derivats per a cobertura
  • Informació financera a presentar a les memòries.
  • Interacció amb IFRS 17.
3.2.- SEGONA PART. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

Dies: 4, 5 i 9 d'octubre de 2023, de 18:00h a 20:00h (2h). En total 4 hores.

 • A càrrec de la Sra. Arantxa Parada i del Sr. Antonio Sau, de DELOITTE.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació regulatòria actual
   • Anàlisi de contractes
    • Definició dels contractes.
    • Segregació dels contractes.
    • Nivell d'agrupació.
    • Límits dels contractes.
  • Mètodes de valoració
    • Building Block Approach
    • Variable Fee Approach
    • Premium Allocation Approach
  • Mecanisme OCI
  • Tractament de la reassegurança
  • Transició
  • Desglossaments
  • Impactes a les Companyies

4.- DATES I HORARI.

DATES: 2, 3, 4, 5 i 9 d'octubre de 2023.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 700

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 10 hores als efectes de l’acreditació de la formació contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua de CERA.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR350.00 + 21.00%

Start Date: 02/10/2023
End Date: 09/10/2023

Adreça:

online
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso