Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online La Sostenibilitat a les entitats asseguradores

Description:

Dates: 10, 11, 18, 24 de maig i 1 de juny de 2023 de 18 a 20:00 hores. (10 hores)

1.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS ASSEGURADORES, és un curs online que durà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), en col·laboració amb ÁREA XXI, Deloitte, EY, KPMG, i Serfiex.

Al curs online s'abordaran les obligacions per a les entitats asseguradores, derivades de la normativa sobre sostenibilitat.

El nostre sistema econòmic, definitivament, està fent un viratge cap a la sostenibilitat. Les organitzacions internacionals, nacionals, així com els sectors econòmics i la societat en general canvien ràpidament. N'és una prova, per exemple, la variada normativa legal que ja existeix sobre aquest tema i la que continuarà apareixent en el futur. Un canvi que planteja al sector assegurador no només el repte d'adaptar-s'hi, sinó que obre el camí a noves oportunitats i estratègies.

El curs que presentem ofereix una visió dels efectes més rellevants que el canvi cap a la sostenibilitat comporten al sector; des dels més immediats com són les noves normatives en temes de governança i gestió de riscos, així com d’ informació als clients o la gestió de les inversions, com els més profunds associats als canvis generalitzats del sistema econòmic que oferirà, sens dubte, nous reptes i oportunitats.

Al curs es revisaran també els aspectes fonamentals a considerar en el disseny del Pla Director per al Control de Riscos ESG en una entitat asseguradora.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador que desenvolupin la seva activitat en: gestió de les inversions, gestió de riscos, disseny de productes, governança, així com tots aquells interessats a conèixer amb detall la nova normativa sobre sostenibilitat i els impactes que tenen a les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar-ne l'adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles, i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs online serà impartit per professionals d’ ÁREA XXI, Deloitte, EY, KPMG, i Serfiex, tots d'àmplia experiència professional i docent en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- PROGRAMA.

TEMA 1 – INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

• Dia: 10 de maig del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Mikel Campo, Director de Sostenibilitat, de DELOITTE.

TEMA 2 - CONTEXT NORMATIU.

• Dia: 11 de maig del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Ignacio Estirado, Director FS Consulting de KPMG.

TEMA 3 - SOTENIBILITAT AL SECTOR ASSEGURADOR.

• Dia: 18 de maig del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Associate Partner d'EY i de la Sra. Victoria Alemán, Gerent de Sostenibilitat d'EY.

TEMA 4 - SOSTENIBILITAT A LA GESTIÓ D'ACTIUS.

• Dia: 24 de maig del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Rafael García, Conseller Delegat de SERFIEX.

TEMA 5 - - ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE CONTROL DE RISCOS ESG.

• Dia: 1 de juny del 2023, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Ana Álvarez, Responsable Projectes ESG, la Sra. María Meza, Responsable de Projectes TI, la Sra. Anna Labayen, Responsable de Projectes Quantitatius Vida i del Sr. Santiago Romera, Soci Director, tot/es d'ÀREA XXI.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 700

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso