Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació R Bàsic: Aprèn a programar amb R des de zero

Description:

Dates: 13, 14, 20 i 21 de març de 2024 de 18 a 20 hores. (8 hores)

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el nou curs PROGRAMACIÓ R BÀSIC: APREN A PROGRAMAR AMB R DESDE ZERO.

El curs, de 4 dies i 8 hores de durada, es durà a terme entre els dies 13, 14, 20 i 21 de març de 2024 de 18 a 20 hores, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

Programar és una habilitat essencial pel treball dels actuaris, que permet desenvolupar qualsevol tasca en l'àmbit financer i assegurador.

El llenguatge de programació R és un llenguatge que encaixa perfectament amb les necessitats dels actuaris i de les companyies asseguradores. Permet crear programes basats amb dades de principi a fi. És a dir, recollir dades de diferents fonts (bases de dades, fitxers, APIs, etc.), tractar les dades (manipular, analitzar, etc.), crear models i finalment permet reportar  (inserció a bases de dades, dashboards, documents dinàmics, pdf, etc.)

A més a més es poden crear llibreries per una organització idònia dels diferents projectes de la companyia, execució al núvol (Cloud), integració de repositoris, unit test, CD/CI, etc. R compta amb 19.000 llibreries per dur a terme diferents tasques com: modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades entre d’altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

L'objectiu principal del curs és oferir els coneixements i conceptes bàsics per començar a programar i entendre com funciona un llenguatge de programació: creació i desenvolupament del codi, procés d'execució, manteniment, etc. Les preguntes i dubtes per part dels alumnes sempre seran benvinguts. Amb aquest curs l'alumne podrà començar a programar i seguir perfeccionant els seus coneixements amb una base sòlida.

3.- METODOLOGIA.

El curs té un component pràctic molt important i també s’expliquen conceptes teòrics per entendre el seu funcionament. Tot el curs va acompanyat d’exemples i d’exercicis pràctics que els alumnes hauran de dur a terme.

4.- PROGRAMA.

 • Què és R
 • Tipus de llenguatge de programació i el seu funcionament
 • Procés de creació d’un programa.
 • Del Excel a R.
 • Entendre els repositoris (Git).
 • Entorns de desenvolupament (Posit) i creació de projectes.
 • Tipus de dades.
 • Estructures bàsiques de les dades.
 • Operadors lògics i matemàtics.
 • Condicionals
 • Les funcions.
 • Les llibreries
 • Controladors de versions.
 • Guia d’estil.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
160 80 320

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR160.00 + 21.00%

Start Date: 13/03/2024
End Date: 21/03/2024

Adreça:

online
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso