Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Programació R Bàsic: Aprèn a programar amb R des de zero

Description:

Dates: 13, 14, 20 i 21 de març de 2024 de 18 a 20 hores. (8 hores)

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el nou curs PROGRAMACIÓ R BÀSIC: APREN A PROGRAMAR AMB R DESDE ZERO.

El curs, de 4 dies i 8 hores de durada, es durà a terme entre els dies 13, 14, 20 i 21 de març de 2024 de 18 a 20 hores, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

Programar és una habilitat essencial pel treball dels actuaris, que permet desenvolupar qualsevol tasca en l'àmbit financer i assegurador.

El llenguatge de programació R és un llenguatge que encaixa perfectament amb les necessitats dels actuaris i de les companyies asseguradores. Permet crear programes basats amb dades de principi a fi. És a dir, recollir dades de diferents fonts (bases de dades, fitxers, APIs, etc.), tractar les dades (manipular, analitzar, etc.), crear models i finalment permet reportar  (inserció a bases de dades, dashboards, documents dinàmics, pdf, etc.)

A més a més es poden crear llibreries per una organització idònia dels diferents projectes de la companyia, execució al núvol (Cloud), integració de repositoris, unit test, CD/CI, etc. R compta amb 19.000 llibreries per dur a terme diferents tasques com: modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades entre d’altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

L'objectiu principal del curs és oferir els coneixements i conceptes bàsics per començar a programar i entendre com funciona un llenguatge de programació: creació i desenvolupament del codi, procés d'execució, manteniment, etc. Les preguntes i dubtes per part dels alumnes sempre seran benvinguts. Amb aquest curs l'alumne podrà començar a programar i seguir perfeccionant els seus coneixements amb una base sòlida.

3.- METODOLOGIA.

El curs té un component pràctic molt important i també s’expliquen conceptes teòrics per entendre el seu funcionament. Tot el curs va acompanyat d’exemples i d’exercicis pràctics que els alumnes hauran de dur a terme.

4.- PROGRAMA.

 • Què és R
 • Tipus de llenguatge de programació i el seu funcionament
 • Procés de creació d’un programa.
 • Del Excel a R.
 • Entendre els repositoris (Git).
 • Entorns de desenvolupament (Posit) i creació de projectes.
 • Tipus de dades.
 • Estructures bàsiques de les dades.
 • Operadors lògics i matemàtics.
 • Condicionals
 • Les funcions.
 • Les llibreries
 • Controladors de versions.
 • Guia d’estil.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
160 80 320

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso